Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Hamster, H.J.

Auteur: Johan Hamster
Vakgroep: Praktische filosofie
Titel: Een verhaal van Stadskanaal

Wat is de beste wijze om een plaats te beschrijven? Op welke wijze dient een beschrijving te gebeuren, welke aspecten moet het bevatten en wie zijn er eigenlijk allemaal gerechtigd om een dergelijke beschrijving te geven? Voor het beantwoorden van deze vragen wordt ingezoomd op Stadskanaal. Verschillende plaatsbeschrijvingen komen aan de orde en worden gewogen. Vanuit diverse perspectieven worden als in een bloemlezing beelden gepresenteerd en geanalyseerd.

Aan de hand van de filosoof-geograaf J. Nicholas Entrikin worden discussies rondom plaatsbeschrijvingen beschouwd. Hij plaatst deze in een historisch en filosofisch perspectief en beschrijft een aantal onderscheidende kenmerken van plaatsbeschrijvingen. Idealiter wordt die bijvoorbeeld gedaan door iemand die genoeg afstand tot zijn onderwerp bewaart om er bruikbare informatie over te kunnen verschaffen, zonder daarbij de uniciteit en de specifieke ervaring van het gebied helemaal te verliezen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'actoren' en 'geografen'.

Een compleet, eerlijk en onafhankelijk beeld blijkt erg moeilijk te realiseren. Zeker indien het schetsen ook nog door iemand dient te gebeuren die aan de voorwaarden van een geograaf voldoet en daarnaast het proces van totstandkoming zuiver plaats moet vinden.

Toch denk ik dat er vormen mogelijk zijn van zinvolle, waardevolle en bruikbare plaatsbeschrijvingen. Idealiter zullen die uit een mengvorm bestaan van de verschillende wijzen die ik in de scriptie gebruik om Stadskanaal te beschrijven met daarnaast in het proces aandacht voor democratisering van de beeldvorming en continue actualisatie.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:03