Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Rinzema, H.

Auteur: Hindrik Rinzema

Afstudeerjaar: 2009

Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Scriptie:

Betekenis en interpretatie in Thoreau’s Walden

Samenvatting:

De Amerikaanse transcendentalist Henry David Thoreau is vooral bekend geworden door zijn boek Walden; or, Life in the Woods (1854). In dit boek beschrijft hij het experiment dat hij uitvoerde aan de oevers van Walden Pond. Door de literaire stijl die Thoreau hanteert is Walden echter het onderwerp geworden van vele uiteenlopende speculaties eninterpretaties. Hiervan bespreek ik een aantal. Om te bepalen in welke mate deze interpretaties steekhoudend zijn onderzoek ik in mijn scriptie de relatie tussen de literaire stijl ende filosofische inhoud van Walden. Aan de hand van Skinner behandel ik een aantal methodische concepten dat een rol speelt bij het interpreteren van teksten. In mijn ogen moeten de overtuigingen van de schrijver een belangrijke rol spelen bij het zoeken naar de betekenis van een tekst. Op basis hiervan probeer ik om de belangrijkste overtuigingen die Thoreau in Walden beschrijft te vinden. Hierdoor wordt het mogelijk om de relatie te bepalen tussen de literaire stijl en de filosofische inhoud van Walden.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:20