Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

2007

(Research) Masters Thesis summaries, sorted alphabetically on author.

Bensdorp, M.L.O.

Scriptie van Marloes Bensdorp: De macht van schoonheidsidealen (2007)

Blok, J.

Research Master's Thesis of Johan Blok: Toward a formal interpretation of Kant's analogies of experience  (2007)

Bouwman, A.

Scriptie van Albert Bouwman: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfscultuur  (2007)

Breeksema, J.J.

Scriptie van Joost Breeksema: Op zoek naar een 'Ongeziene Orde' (2007)

Degenaar, J.
Scriptie van Jan Degenaar: Internalisme en externalisme van de dragers van bewuste ervaring (2007)
Dijkstra, M.

Scriptie van Michel Dijkstra: Deus est innomabile. Negatieve theologie in het werk
van Thomas van Aquino en Meister Eckhart
(2007)

Gier, M. de

Scriptie van Michael de Gier: De Wereldbank: Voorbij het universalistisch neoliberalisme? (2007)

Kranenborg, A.

Scriptie van A. Kranenborg: Voorbij elitisme en relativisme: universele intellectuelen en de roep om een esthetisch reveil (2007)

Middel, J.

Scriptie van Jens Middel: De vergeten kritiek (2007)

Noordenburg, D. van

Scriptie van Douwe van Noordenburg: 'Over kleine zaken’. Twee interpretaties van de quantumtheorie & de wereldbeelden die zij beschrijven (2007)

Palenstijn, J.J.

Master's Thesis of Joost Palenstijn: Nagarjuna and Samkara: a philosophical comparison of their concepts of nirvana and moksa (2007)

Polak, E.
Scriptie van Esther Polak: Vrije Wil en Zelf. Verbanden tussen vrije wil, ervaring en zelfervaring (2007)
Scholtes, Rick

Scriptie van Rick Scholtes: De morele rechtvaardiging van het doden van dieren (2007)

Tamminga, A.

Scriptie van Ard Tamminga: Functional explanation in biology (2007)

Tamminga, J.W.

Scriptie van Jan-Willem Tamminga:  Na het laatste oordeel. Arthur Danto over de relatie tussen geschiedschrijving en kunstfilosofie (2007)

Veldhuizen, A.P.

Scriptie van Adriaan Veldhuizen: De geschiedenis van de lezer (2007)

Wieringa, G.

Scriptie van Gonda Wieringa: Beoordeling van evaluatief taalgebruik in argumentatie  (2007)

Zetstra, R.

Scriptie van Rienk Zetstra: Who did it? (2007)

printView this page in: Nederlands