Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Esser, B.

Auteur: Bram Esser

Afstudeerjaar: 2004

Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:

Locus Movens / Plaats in Beweging

 

Samenvatting:

We leven in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door de cultuur van het bewegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de meeste sociaal-culturele debatten een standpunt omtrent het thema van de mobiliteit wordt ingenomen. Die standpunten worden vaak in absolute termen uitgedrukt; mobiliteit wordt enerzijds  bezongen als het ultieme individuele vrijheidsideaal of anderzijds verfoeit als vernietigende kracht van authentieke culturen.

In deze scriptie probeer ik een middenweg te zoeken. Dat wil zeggen: de negatieve gevolgen van onze mobiliteitscultuur zoals die bijvoorbeeld in het toerisme kunnen worden waargenomen zijn evident maar tegelijkertijd volgen ontwikkelingen elkaar in snel tempo op en is er een continue verandering waarneembaar in onze ervaringen van plaats en ruimte door de uitvinding van het Internet, de mobiele telefonie en de auto. Door deze technologieën bij voorbaat af te wijzen als middelen die het individu uitsluitend gebruikt om zich te isoleren van de samenleving, koloniseren veel critici het mobiliteitsdebat zonder dat er gekeken wordt naar vruchtbare oplossingen.

De betekenis van plaats  is, ook in de mobiliteitscultuur, nog steeds geworteld in een collectief gebruik ervan. De insteek van deze scriptie is dan ook te zoeken naar een andere manier om na te denken over ervaring, identiteit en plaats door mobiliteit niet als conditie van ‘verval’ te bestempelen, maar haar als uitgangspunt te nemen om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van zogenaamde publiek domein ervaringen. Mobiliteit hoeft niet per definitie een individualistische, op zichzelf gerichte kwaliteit te hebben maar kan ook een bijdrage leveren aan duurzame individuele ervaringen die zijn ingebed in een open collectieve betekenisstructuur.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:02