Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Bokhorst, M.

Auteur: Meike Bokhorst
Afstudeerjaar: 2004

Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:

Over het politiek en theoretisch tekort van de sociaaldemocratie op het gebied van het Europees sociaal model

Samenvatting:

Het proces van Europese integratie kenmerkt zich door de overdracht van economisch bevoegdheden van nationaal naar Europees niveau. Voor de sociale politiek hebben lidstaten die toestemming niet verleend. Daardoor is het basisprincipe van de naoorlogse verzorgingsstaten – het evenwicht van sociale en economische bevoegdheden op nationaal niveau - ontkoppeld. In de nieuwe hiërarchie dicteert de Europese monetaire politiek de grenzen van de nationale sociale politiek, omdat er niet gekozen is voor nationale beschermingsmechanismen noch voor Europese sturingsmechanismen op het gebied van het sociaal beleid. Dit politiek tekort op sociaal gebied raakt het wezen van de sociaal-democratie. Visies om dat politiek tekort op te lossen, blijken niet tot nauwelijks aanwezig. Er zijn drie achterliggende verklaringen mogelijk voor het politiek en theoretisch tekort van de sociaal-democratie op het gebied van het Europees sociaal model. De eerste verklaring stelt dat de sociaal-democratie kampt met algehele stuurloosheid, een gebrek aan theorie en een identiteitscrisis. De tweede verklaring stelt dat sociaal-democraten in theorie nog wel sociaal-democratische idealen verkondigen, maar vervolgens door de praktijk gedwongen worden neoliberaal te handelen door de dominante neoliberale consensus en neoliberale globalisering. De derde verklaring luidt dat er binnen de sociaal-democratie interne onenigheid is zonder richtingenstrijd, waardoor de theorie vlak en de politiek niet eenduidig is. De scriptie analyseert en bekritiseert het politiek en theoretisch tekort, biedt drie verklaringen en beoordeelt in hoeverre deze verklaringen bijdragen aan het oplossen van de tekorten.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:02