Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Wiegers, D.

Auteur: Daphne Wiegers
Afstudeerjaar: 2000
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
Laden vol met luchtkastelen. Een ideologiekritiek op het emancipatiebeleid van de VN.

Samenvatting:

In het kader van mijn studie feministische filosofie heb ik een scriptie geschreven die misschien ook voor uw organisatie interessant kan zijn.
Deze scriptie heeft als titel: 'Laden vol met luchtkastelen. Een ideologie-kritiek op het emancipatiebeleid van de VN'. In deze scriptie wordt een antwoord gezocht op de vraag of het emancipatiebeleid van de VN en van de Zambiaanse vrouwenbeweging in het belang van vrouwen kan zijn. Het emancipatiebeleid van de VN is vastgelegd in verschillende slotdocumenten die op de VN-Wereldconferenties over vrouwenemancipatie in 1975, 1980, 1985 en 1995 zijn aangenomen. Om de vraag in hoeverre het emancipatiebeleid van de VN in het belang van vrouwen kan zijn, te beantwoorden, bespreek ik de slotdocumenten van de vier VN-Wereldconferenties over vrouwenemancipatie en geef ik een praktijkvoorbeeld van de vrouwenbeweging in een ontwikkelingsland, namelijk Zambia. In de beantwoording van de vraag of het emancipatiebeleid van de VN in het belang van vrouwen kan zijn, spits ik mijn onderzoek toe op de vraag naar de achterliggende ideologie van het vrouwenemancipatiebeleid van de VN.
In deze scriptie onderzoek ik de liberaal feministische, de anti-kapitalistisch feministische en de meer postmodern feministische ideologie. Ik onderzoek de liberaal feministische ideologie omdat het mogelijk is dat het emancipatiebeleid van de VN en van de Zambiaanse vrouwenorganisaties geïnspireerd is door deze ideologie; ik onderzoek het anti-kapitalistisch feminisme en het meer postmodern feminisme, omdat dit mogelijk interessante en spannende alternatieven zijn op het liberaal feminisme. Ik onderzoek de ideologieën aan de hand van een aantal kernbegrippen, namelijk (1) feminisme, (2) ontwikkeling en (3) politiek/strategie. Ik wil nagaan hoe deze drie kernbegrippen gebruikt worden in het emancipatiebeleid van de VN en de Zambiaanse vrouwenbeweging. Door vervolgens te onderzoeken hoe deze kernbegrippen gebruikt worden door een aantal feministisch theoretici laat ik zien bij welke feministische ideologie het emancipatiebeleid van de VN en van de Zambiaanse vrouwenbeweging aansluit. Ook zal ik andere interessante feministische ideologieen laten zien.

Mijn ambitie gaat verder dan het zichtbaar maken van tegenstellingen: het is mijn bedoeling een antwoord te formuleren op de vraag welke feministische ideologie het meest overtuigend is; welke feministische ideologie lijkt het best in staat haar beloften op een wereld zonder seksisme waar te maken? Door de verschillende opvattingen over deze kernbegrippen tegenover elkaar te zetten en de argumentaties te analyseren is het mogelijk te laten zien welke feministische ideologie het meest overtuigend is. Wanneer duidelijk is welke feministische ideologie het minst op valse beloften gebaseerd is, is het mogelijk een antwoord te formuleren op de hoofdvraag van deze scriptie: 'Kan het emancipatiebeleid van de VN en van de Zambiaanse vrouwenbeweging in het belang van vrouwen zijn?'. Is het werk van de VN een zinvolle bezigheid die in het belang van vrouwen kan zijn, of blijken de vele rapporten luchtkastelen te zijn?

Laatst gewijzigd:01 november 2013 16:29