Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Zijlstra, C.

Auteur: Casper Zijlstra
Afstudeerjaar: 1999
Vakgroep: Geschiedenis van de filosofie en Metafysica

Scriptie:
De bouwmeesters van het weten. Metafysica tussen methode en systeem bij Suárez, Descartes en Spinoza.

Samenvatting:
Om een systematisch en historisch adequaat begrip van de filosofische systemen van Descartes en Spinoza te verkrijgen, worden deze systemen in deze doctoraalscriptie niet alleen vanuit de systeem-constitutieve principes maar ook vanuit de historische wortels van deze principes begrepen.
In het eerste deel worden enkele historische wortels van het vroeg-modern gedachtengoed blootgelegd aan de hand van drie laat-scholastieke kwesties, te weten: de universaliënkwestie, de kwestie omtrent de onderscheidingen en de kwestie of het ‘zijnde’ analoog of univoque toegepast moet worden op het godsbegrip. Als leidraad voor de uiteenzetting van deze kwesties bleken Suárez’ Disputationes Metaphysicae uiterst geschikt, ten eerste omdat dit werk een kritisch overzicht biedt van het scholastieke denken vòòr (en tijdens) Suárez; ten tweede omdat dit werk een significante invloed op Descartes heeft uitgeoefend.
Na deze historische vooroefeningen wordt in deel II ingegaan op de methode volgens welke het filosofisch systeem geconstrueerd wordt. In hun (aparte) methodenleer verkennen Descartes en Spinoza de grenzen van de menselijke kennis, stellen zij het criterium voor waarheid vast, en zoeken zij het fundament waarop al het weten gebaseerd kan worden. Er wordt hier met name ingegaan op de relatie tussen dit fundament (als resultaat van de methode) en het godsbegrip.
Tenslotte worden in het derde deel de filosofische systemen van Descartes en Spinoza behandeld. Aan de hand van de in deel I uiteengezette kwesties wordt een licht geworpen op o.a. abstractietheorieën, het modale en formele onderscheid, en de functie van het godsbegrip in het filosofisch systeem.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23