Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Kooi, B.

Auteur: Barteld Kooi
Afstudeerjaar: 1999
Vakgroep: Wetenschapsfilosofie, Logica en Kentheorie

Scriptie:
The Monty Hall Dilemma

Samenvatting:

In het begin van de jaren negentig brak een wereldwijde discussie los over een probleem dat in het Engels 'The Monty Hall Dilemma' wordt genoemd. Marilyn vos Savant, die in het Guinness Book of World Records als degene met het hoogste IQ, werd in haar column 'Ask Marilyn' de volgende vraag gesteld:

Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors. Behind one door is a car, behind the others, goats. You pick a door, say number 1, and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say number 3, which has a goat. He says to you, "Do you want to pick door number 2?" Is it to your advantage to switch your choice of doors?

De meeste mensen die dit probleem voor het eerst horen antwoorden dat het niet uit maakt of je van deur wisselt of niet. De kans dat de auto achter de eerste deur staat is één op twee. Marilyn vos Savants antwoord luidde dat je in twee derde van de gevallen de auto zou winnen door van deur te wisselen. Dit tegenintuïtieve antwoord stuitte veel mensen tegen de borst. Toch blijkt haar antwoord juist te zijn. In mijn scriptie wordt een logica ontwikkeld die gebruikt kan worden om de argumentaties voor en tegen Savants antwoord te formaliseren en te beoordelen op geldigheid. Deze logica kan omgaan met drie aspecten van het Monty Hall Dilemma die een cruciale rol spelen; kennis, waarschijnlijkheid en informatieverandering. In de eerste twee hoofdstukken van mijn scriptie komen twee logica's aan de orde die beide met een deel van deze aspecten om kunnen gaan. Ten eerste wordt een systeem voor kennis en waarschijnlijkheid besproken; ten tweede een systeem voor kennis en informatieverandering. In het derde hoofdstuk wordt een combinatie van deze twee systemen gemaakt, waarmee het Monty Hall Dilemma bevredigend geanalyseerd kan worden.


Klik hier voor een PostScript bestand van de volledige tekst.

Homepagina Barteld Kooi: http://www.philos.rug.nl/~barteld/ 

  

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23