Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Lippens, S.

Auteur: Simone Lippens
Afstudeerjaar: 1992
Vakgroep: Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek

Scriptie:
Klimaatonderhandelingen in cultureel perspectief.

Samenvatting:

De voor-onderhandelingen over het klimaatverdrag, dat op de grote conferentie 'The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) te Rio de Janeiro getekend wordt, zijn moeizaam verlopen. Een aantal factoren spelen hierbij een rol: wetenschappelijke onzekerheid rond het broeikaseffect, politieke onzekerheden ten aanzien van mogelijke oplossingen en vooral onzekerheid over de economische gevolgen die eventuele maatregelen met zich meebrengen. Tot op heden is de aandacht uitgegaan naar dit cluster van politiek-economische factoren. In deze scriptie zal ik echter betogen dat ook de culturele achtergronden van deelnemers aan de internationale onderhandelingstafel een grote rol kunnen spelen. Daartoe bespreek ik de cultuurtheorie van Thompson, Ellis en Wildavsky (Cultural Theory 1990.) Na een aantal verfijningen voorgesteld te hebben gebruik ik deze theorie om de culturele dimensie van een aantal gehoorde standpunten aan te duiden.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23