Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Dubbink, W.

Auteur: Wim Dubbink
Afstudeerjaar: 1991
Vakgroep: Sociale Filosofie en Ethiek

Scriptie:
Liberale demokratie en de milieuproblematiek.

Samenvatting:
Is een liberale demokratie in staat het milieuprobleem op te lossen? Diverse groepen binnen de milieubeweging beantwoorden deze vraag ontkennend. Aan deze ontkenning ligt de gedachte ten grondslag dat de bestaande liberaal- demokratische systemen niet in staat zijn het milieuprobleem het hoofd te bieden, omdat zij zijn gebaseerd op ongeschikte aannames. Deze aannamers zijn geartikuleerd in de theorieë over demokratie.
In deze skriptie staan niet de bestaande demokratische systemen centraal, maar de aannames waarop deze systemen zijn gebaseerd. Op twee vragen wil ik een antwoord geven.
(1) Aan welke konceptuele eisen moet het liberaal demokratisch vertoog voldoen, als men hierbinnen een goed milieubeleid wil rechtvaardigen?
(2) Voldoen de hedendaagse theorieën over demokratie aan deze eisen?
Bij de beantwoording van de tweede vraag ligt de nadruk op de analyse van de onproblematisch voorgestelde kennis, die ten grondslag ligt aan de drie belangrijkste hedendaagse theorieën over demokratie. Deze onproblematisch voorgestelde kennis beschrijf ik als het marktpleinkluster, het vennootschapskluster en het verbondskluster. De theorieën die op basis hiervan worden geformuleerd zijn respektievelijk de legale theorie, de neo-pluralistische theorie en de participatie-theorie.
Mijn konklusie luidt dat op dit moment geen plausibele theorie over demokratie voorhanden is, die voldoet aan de noodzakelijke konceptuele eisen. De neopluralistische theorie bevindt zich in de beste uitgangspositie. Voordat deze theorie evenwel in staat zal zijn een goed milieubeleid te rechtvaardigen, moet het mensbeeld waarop zij zich baseert (de doel-rationele aktor), worden bijgesteld.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23