Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningen

Leden van De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

Website dejongeakademie.nl


Dr. Han Thomas Adriaenssen

(Lid met ingang van 26-03-2018)

Dr. Han Thomas Adriaenssen
Dr. Han Thomas Adriaenssen

Han Thomas Adriaenssen (1985) is een van de meest getalenteerde jonge filosofen van Nederland. Hij schreef onder andere een boek over de Middeleeuwse wortels van het denken van René Descartes. Ook gaf hij lezingen over het belang om niet alleen naar grote filosofen te kijken, maar ook naar de minder bekende denkers. Han Thomas Adriaenssen werd drie keer tot docent van het jaar gekozen bij de faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde naast filosofie ook Russisch en Italiaans en onderhoudt intensief contact met middelbare scholen en hun filosofiedocenten. Han Thomas Adriaenssen is sinds 2016 lid van de Young Academy Groningen, waar hij zich bezighoudt met onder meer wetenschapsbeleid en het stimuleren van interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Hij hoopt bij De Jonge Akademie ook landelijk te kunnen bijdragen aan deze thema’s. Hij publiceerde recentelijk Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes bij Cambridge University Press. Meer over Han Thomas Adriaenssen in deze Research Minute video

Dr. Bettina Reitz-Joosse

(lid met ingang van 26-03-2018)

Dr. Bettina Reitz-Joosse
Dr. Bettina Reitz-Joosse

Bettina Reitz-Joosse (1984) onderzoekt hoe de Romeinen de wereld om hen heen zagen. Ze bestudeert Latijnse teksten over antieke gebouwen, monumenten en het landschap. Bettina Reitz-Joosse haalde het wereldnieuws toen ze met een collega liet zien dat de Italiaanse fascisten onder Mussolini een Latijnse toekomstboodschap hadden verstopt onder een obelisk in Rome. Ze won de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie 2017 voor de communicatiecampagne rondom de publicatie van dit onderzoek naar de Codex Fori Mussolini. Bettina noemt zichzelf 'met hart en ziel' een classica en is ervan overtuigd dat de oudheid ook in onze huidige maatschappij een betekenisvolle rol speelt. Met haar internationale achtergrond (geboren in Duitsland, studie in Oxford, promotie in Leiden, postdocs in Rome en Philadelphia en nu onderzoeker in Groningen) wil ze het Nederlandse wetenschapsbeleid in breder perspectief helpen plaatsen. Meer over Bettina Reitz in deze Research Minute video.

Prof. dr. Lude Franke

(lid met ingang van 01-04-2017)

Prof. Lude Franke
Prof. Lude Franke

Lude Franke is als adjunct-hoogleraar werkzaam op het gebied van de genetica, wiskunde, statistiek en informatica aan de afdeling Genetica van de RUG/Universitair Medisch Centrum Groningen. Als statistisch geneticus richt Franke zich op het analyseren van gegevens over de genetica van complexe ziekten en auto-immuunziekten (zoals coeliakie). In zijn vernieuwende onderzoek maakt hij gebruik van ‘big data’ en is hij warm pleitbezorger van hergebruik van data. Deze strategie is niet alleen kosteneffectief, maar ook noodzakelijk om actuele vragen op het gebied van de functionele genetica te kunnen onderzoeken en beantwoorden.

Dr. Merel Keijzer

(lid met ingang van 01-04-2017)

Dr. Merel Keijzer
Dr. Merel Keijzer

Merel Keijzer is universitair docent bij de afdeling Toegepaste Taalwetenschap. Ze is gespecialiseerd in taalcontrole en cognitieve controle van tweetaligen gedurende de hele levensloop, met een speciale focus op tweetaligheid en cognitieve veroudering. Keijzer maakt gebruikt van zowel gedragspsychologische als neuro-imaging technieken om in kaart te brengen welke effecten patronen in het taalgebruik van individuele tweetaligen hebben op het type en de omvang van het cognitieve voordeel op latere leeftijd. Ze bestudeert ook hoe het gebruik van twee talen geïsoleerd kan worden van andere factoren die de cognitieve reserve beïnvloeden, zoals muzikale scholing, stimulerende sociale activiteiten en lichaamsbeweging.

Dr. Erin Wilson

(lid met ingang van 01-04-2017)

Dr. Erin Wilson
Dr. Erin Wilson

Erin Wilson is universiteit docent religie en politiek. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van religiestudies, internationale betrekkingen en filosofie, waar zij werkt aan het ontwikkelen van een nieuw theoretisch kader voor de rol van religie in vraagstukken in de nationale en internationale politiek. Haar onderzoek op het gebied van mensenrechten, migratie, gendergelijkheid en radicalisering wordt met grote regelmaat toegepast zowel in de (inter)nationale politiek en beleidstukken, als door praktijkdeskundigen in maatschappelijke organisaties

Prof. dr. Jan Willem Veening

(lid sinds 26-03-2015)

Prof. dr. Jan Willem Veening
Prof. dr. Jan Willem Veening

Met een multidisciplinair team brengt Jan-Willem Veening (1978) in kaart hoe de bacterie Streptococcus pneumoniae -die onder meer longontsteking veroorzaakt- zich vermenigvuldigt, de switch maakt naar ziekteverwekker en resistent wordt tegen antibiotica. Dit alles met behulp van slimme genetische trucs, synthetisch-biologische methoden en geavanceerde microscopietechnieken. De combinatie van benaderingen is wereldwijd uniek in zijn onderzoeksveld. Met het oog op de maatschappelijke impact van zijn werk neemt Veening regelmatig deel aan discussies rond bijvoorbeeld synthetische biologie en antibioticagebruik.

Zie ook: Jan Willem Veening nieuw bij de Jonge Akademie

Dr. Martijn Wieling

(lid sinds 26 maart 2015)

Dr. Martijn Wieling
Dr. Martijn Wieling

Wieling (1981) combineert taalkunde met informatiekunde en statistiek. Omdat hij in zijn onderzoek de lange tijd gescheiden vakgebieden dialectometrie en sociolinguïstiek technisch dichter bij elkaar heeft gebracht, werd het mogelijk de verweven invloed van geografie en sociale factoren op taalvariatie te bepalen. Hij zet zijn onderzoek naar taalvariatie in een nieuwe richting voort, door met articulografie te kijken naar de beweging van tong en lippen tijdens spraak. Deze specifieke focus zou kunnen helpen de uitspraak van een tweede taal te verbeteren. Wieling is een overtuigd pleitbezorger van open access en het delen van data en methoden.

Zie ook: Martijn Wieling: nieuw bij De Jonge Akademie en Dialectverschil komt door de tong

Dr. Diederik Roest

(lid sinds 20-03-2014)

Dr. Diederik Roest
Dr. Diederik Roest

Dr. Diederik Roest (1977) is assistant professor Theoretische Natuurkunde/Snaarkosmologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Roest is geïnteresseerd in de wiskundige eigenschappen van de snaartheorie, maar trekt graag een lijn van abstracte theorie naar concreet experiment. Zo onderzoekt hij hoe aanwijzingen voor het bestaan van de snaartheorie aangetoond zouden kunnen worden door waarnemingen op de allergrootste afstandsschalen, zoals kosmische achtergrondstraling. Roest hoopt dat de nieuwe meetresultaten van de Planck-satelliet aanwijzingen zullen bevatten of de snaartheorie inderdaad een rol speelt in de natuur. Vanuit een passie om ook complexe wetenschap over te dragen wil Diederik Roest bijdragen aan het vertrouwen in de wetenschap.

Prof. dr. Herman Paul

(lid sinds 19-03-2013)

Over welke eigenschappen moet een goede wetenschapper beschikken? Het onderzoek van historicus Herman Paul (1978) naar de persona van de wetenschapper maakt veel reacties los.

Hij zoekt voor dit project nadrukkelijk de internationale samenwerking en legt de media uit waarom dit project (ook) relevant is voor wie wetenschapsfraude wil bestrijden. De vraag wat (historische) wetenschap is en hoe je wetenschap het best kunt beoefenen, staat centraal in zijn onderzoek. In twee interviewbundels met wetenschappers - een genre dat hij graag wil uitbouwen - heeft hij collega’s uit andere vakgebieden uitvoerig bevraagd over hun denken en doen.

Prof. dr. Irene Tieleman

(lid sinds 19-03-2013)

Prof. dr. Irene Tieleman
Prof. dr. Irene Tieleman

Ecologe Irene Tieleman (1973) zette al tijdens haar studie een eigen onderzoekslijn op, die wereldwijd als uniek wordt erkend.

Haar onderzoek richt zich op hoe vogels leven en overleven in uiteenlopende leefomgevingen en hoe ze omgaan met veranderingen daarin. De rol van bacteriën en schimmels in het leven van vogels speelt in toenemende mate een rol in haar werk. Gefascineerd door de wisselwerking tussen organisme en leefomgeving maakt ze veel gebruik van kennis buiten de ecologie om inzicht te krijgen in aanpassingsmechanismen. Door miniaturisatie van elektronica lukte het haar bijvoorbeeld beter zicht te krijgen op thermodynamica van vogels in zinderend hete woestijnen. Als Rosalind Franklin Fellow van haar universiteit is zij zich zeer bewust van het belang van vrouwelijke rolmodellen voor jong wetenschappelijk talent.

Zie ook: Introfilmpje Irene Tieleman


De Jonge Akademie-alumni

Laatst gewijzigd:09 januari 2019 12:29
printView this page in: English