Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychiatrie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Auditieve hallucinaties, (vroege) psychose, ontwikkeling psychopathologie
dr. A.A. (Agna) Bartels-Velthuis
Contact

Functie
Onderzoeker/psycholoog
S.A. (Stefania) Barzeva
Contact

Functie
Promovendus
Depressie, psychologische behandelmethoden, preventie van terugval, chroniciteit, etiologie, werkingsmechanismen, internettherapie, antidepressiva, medicatietrouw
Contact
Functie
Adj. hoogleraar/klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut BIG
prof. dr. J.A. (Johan) den Boer
Contact

Functie
Hoogleraar Psychofarmacologie en Neurowetenschappen
Therapy resistant depression, comorbidity of depression, pharmacotherapy, (neuro)biological mechanisms and sexual dysfunction
Contact

Functie
Psychiater / onderzoeker
Vakgebied
Depressie
Longitudinale data-analyse
Tijdreeksanalyse
dr. E.H. (Elske) Bos
Contact

Functie
Psychiatrie; Epidemiologie; Comorbiditeit.
L. (Lynn) Boschloo, PhD
Contact

Functie
Postdoc onderzoeker
Vakgebied
Ouderenpsychiatrie, Forensische Psychiatrie, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Epidemiologie van geestelijke gezondheidszorg
dr. R.H.S. (Rob) van den Brink
Contact

Functie
Senior onderzoeker Rob Giel Onderzoekcentrum (www.rgoc.nl)
Vakgebied
Epidemiology (methodology).
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
dr. P.C. (Peter) van der Ende
Contact

Functie
Senioronderzoeker
A.J. (Hanneke) Geugies
Contact

Functie
PhD kandidaat
A. (Anne) van Gils
Contact

Functie
promovenda
Vakgebied
R.N. (Robin) Groen, MSc
Contact

Functie
PhD kandidaat
Vakgebied
Stemmings- en Angststoornissen / Bipolaire stoornissen / Neuroinflammatie
B.C.M. (Benno) Haarman
Contact
Functie
Psychiater / Onderzoeker / Hoofd behandelzaken Stemmings- en Angststoornissen
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten; ouderenpsychologie
D.J.C. (Denise) Hanssen, MSc
Contact

Functie
mood disorders; anxiety disorders; family history; high-risk offspring; prevention; health care use
P.J. (Petra) Havinga, MSc
Contact

Functie
Promovenda
Vakgebied
Anhedonie (verlies van plezier)| Positieve emoties | Dagboekmethode
V.E. (Vera) Heininga, MSc
Contact

Functie
Postdoctoral research fellow
Psychopathologie, Psychologie, Dagboekstudies (ESM; dagboekvragenlijsten)
M.A. (Marieke) Helmich, MSc
Contact

Functie
PhD student (AIO)
Contact

Functie
Vakgebied
Forensische psychiatrie
prof. dr. J.W. (Ko) Hummelen
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie
Vakgebied
Mijn onderzoek richt zich op persoonlijkheid, subjectief welbevinden ("geluk"), stemming (angst/depressie), emoties, de veranderingen in deze eigenschappen over de levensloop, en hun onderliggende mechanismen, interacties, en wederzijdse aanpassing met de omgeving waarin iemand leeft en groeit.
dr. B.F. (Bertus) Jeronimus
Contact
Functie
Universitair Docent
affectieve stoornissen
epidemiologie
klinische psychologie
psychometrie
well being
psychiatrische en somatische comorbiditeit
tijdreeksanalyse
levensloopperspectief

prof. dr. P. (Peter) de Jonge
Contact
Functie
Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie
Contact

Functie
Onderzoeker
Contact

Functie
MD/PhD-student
Vakgebied
L.G. (Lotte) Koning, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Functionele bewegingsstoornissen
G. (Gerrit) Kramer
Contact
Functie
MD/PhD-kandidaat
My research is characterized by a multidisciplinary approach to improve the classification of psychiatric disorders, in particular of major depression, using insights from clinical psychiatry, statistics, epidemiology, genetics, and philosophy of science. My main areas of expertise include major depressive disorder, psychiatric disease classification and statistical modeling, psychiatric genetics, and comorbidity.
Contact

Functie
Postdoctoral Fellow; Resident in Psychiatry
Vakgebied
Als arts/klinisch farmacoloog voornamelijk gericht op onderzoek en behandeling bij/van (neuro-)psychiatrische aandoeningen. Klinische neuropsychofarmacologie
prof. dr. A.J.M. (Anton J M) Loonen
Contact
Functie
Hoogleraar Farmacotherapie bij psychiatrische patienten
Dr. L. (Lisette) van der Meer, psycholoog, promoveerde in de cognitieve neuropsychiatrie. Sinds 2011 is zij werkzaam als senior-onderzoeker bij Lentis aan de afdeling Langdurige Rehabilitatie. Zij is tevens verbonden aan het Rob Giel Onderzoekscentrum en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op het gebied van de psychiatrische rehabilitatie. Haar onderzoek richt zich met name op het ontwikkelen en toetsen van innovatieve methoden in de (verpleegkundige) begeleiding van cliënten die langdurig intensieve psychiatrische zorg nodig hebben.
drs. E.M. (Lisette) van der Meer
Contact

Functie
senior-onderzoeker
Stemmingsstoornissen
Contact

Functie
Emeritus Hoogleraar
Vakgebied
prof. dr. A.J. (Tineke) Oldehinkel
Contact
Functie
Hoogleraar Levensloop Epidemiologie van Veelvoorkomende Psychiatrische Stoornissen
Functionele neuroimaging (fMRI), neuropsychologie, psychose,  depressie, cognitieve veroudering
dr. E.M. (Esther) Opmeer
Contact

Functie
Universitair Docent
As clinician and head of the clinical training programme for residents in old age psychiatry, I am daily confronted with the lack of evidence for the treatment we offer to our older patients with psychiatric diseases. This confrontation has motivated me to devote my own research line to clinically relevant research of the common mental disorders, i.e. mood-, anxiety and somatoform disorders. Herein, my main interest lies in the interaction between somatic health and these common mental disorders.
prof. dr. R.C. (Richard) Oude Voshaar
Contact

Functie
Hoogleraar Ouderenpsychiatrie
Vakgebied
drs. D. (Dennis) Raven
Contact

Functie
Promovendus
Sociale geneeskunde; Management. Mijn expertise betreft de public health en epidemiologie, met name gericht op preventie, vroegbehandeling en bevordering van gezondheidsgerelateerde participatie. Lopend onderzoek betreft jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.
mood disorders, neuroticism, epidemiological studies, n=1 diary studies, ambulatory monitoring, psychophysiology, time-series
dr. H. (Harriëtte) Riese
Contact
Functie
Senior Onderzoeker
Psychiatrische epidemiologie, angststoornissen, depressieve stoornissen, symptoomdimensies van angst en depressie, hartziekten, kanker, systematische reviews, meta-analyse, publicatiebias
dr. A.M. (Annelieke) Roest
Contact
Functie
Universitair Docent
Psychosomatiek, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), functionele syndromen, somatisch-symptoomstoornissen.
SMBWO immunoloog en SMBWO epidemioloog B.
Psychologie, Neurowetenschappen
dr. M. (Marije) aan het Rot
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
H.M. (Maria ) Schenk
Contact
Functie
PhD-student
Onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van stemmings- en angststoornissen, met name depressie. Dat onderzoek is deels epidemiologisch, deels patientgebonden. Doel is het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en klinische toepassingen gebaseerd op een beter begrip van wat er mis gaat bij depressie; op psychologisch en op lichamelijk/biologisch gebied. Belangrijke studies zijn onder meer de NESDA studie, onderzoek naar inflammatie en stemmingsstoornissen, en onderzoek met nieuwe manieren om persoonlijke klachten profielen te maken waarin de individuele problematiek beter in kaart kan worden gebracht. Lopende behandelstudies betreffen onder meer de behandeling met Gepulste Electro Magnestische Velden ('microTMS') en een nieuwe trial (start voorjaar 2016) met orale ketamine voor Therapie Resistente Depressie (TRD). 
Als clinicus en opleider doe ik behandeling en consultatie (second-opinion) van patienten met TRD, vaak in samenwerking met (ervaren) psychiaters in opleiding. 
prof. dr. R.A. (Robert) Schoevers
Contact
Functie
Hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie UMCG
Vakgebied
Contact

Functie
Postdoctoraal Onderzoeker
Vakgebied
Contact

Functie
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
Functionele en structurele Neuroimaging (MRI), Depressie, Angststoornissen, Psychose, Longitudinale Imaging studies
dr. M.J. (Marie-José) van Tol
Contact

Functie
Universitair Docent (Teunure Track)
Epidemiologie, Psychotische stoornissen, Transculturele psychiatrie, Global Mental Health, Virtual Reality
dr. W.A. (Wim) Veling
Contact
Functie
Psychiater / Universitair Docent
Psychiatrische epidemiologie, depressie, angst, toegepast statistisch modeleren, machine learning
K.J. (Klaas) Wardenaar
Contact

Functie
senior onderzoeker & methodoloog
Vakgebied
(Vroege) psychose, ontwikkeling, psychopathologie, klinische stadiering
J.T.W. (Hanneke) Wardenaar-Wigman
Contact

Functie
Post-doc onderzoeker
mood disorders, transdiagnostic approaches, experience sampling methodology, reward processes, time-series
prof. dr. M.C. (Marieke) Wichers
Contact

Functie
hoogleraar
prof. dr. D. (Durk) Wiersma
Functie
Hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen
Dementie
Zorginnovatie
Medicatieveiligheid
printOok beschikbaar in het: English