Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Internationaal & Europees Recht

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Internationaal publiekrecht in het algemeen, met bijzondere belangstelling voor en expertise in: internationaal duurzaamheid- en milieurecht; internationale geschilbeslechting; internationaal investerings recht; internationaal diplomatiek recht; het recht van internationale vrede en veiligheid; recht van de zee; de ontwikkeling van het internationaal recht.
prof. dr. M.M.T.A. (Marcel) Brus
Contact
Functie
Hoogleraar Internationaal Publiekrecht
Taalverwerving in een multiculturele setting; Tweetalig onderwijs; Academische schrijfvaardigheid Engels; Spaans als tweede taal; Tweede-taal verwerving; Computer-assisted language learning (CALL)
Energierecht, focusgebied: offshore systeemintegratie
International Criminal Law, International and European Human Rights Law, Comparative Criminal Law
prof. dr. C.I. (Caroline) Fournet
Contact

Functie
Hoogleraar Rechtsvergelijking en internationale strafrechtspleging
Materieel en formeel strafrecht, in het bijzonder EU-strafrecht
mr. dr. W. (Pim) Geelhoed
Contact
Functie
Universitair docent straf- en strafprocesrecht
Internationaal gezondheidsrecht, mensenrechten, toegang tot medicatie en drugs regularing, Tabakscontrole, bio-ethiek, empirie en recht
dr. M.E.C. (Marie Elske) Gispen, LLM
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker
EU-strafrecht. Internationale en Europese samenwerking in strafzaken. 
Contact

Functie
My passion and research is all about Human Rights in the Digital Age. I use an interdisciplinary approach to work on Human Dignity, Internet Governance, Surveillance, Personal Data and Time ("the right to be forgotten"), Digital Technologies for Governance purposes (incl. "Blockchain") and related issues.
dr. O.J. (Oskar Josef) Gstrein
Contact

Functie
Senior Researcher Data Research Center
International and Regional Human Rights; Prohibition and prevention of torture; privatization and human rights; non-state actors under international law and human rights; regulation of essential services and human rights; international investment and human rights; state responsibility
dr. A.G. (Antenor) Hallo de Wolf
Contact

Functie
Assistant Professor International Law and Human Rights
- Public international law
- International and European human rights law
- Socio-economic human rights law
- Access to modern energy services / energy poverty
- Disaster management / international disaster law
- Environment/climate change (litigation)
- Sustainable Development Goals (SDGs)
- Extra-territorial/transnational human rights law
- New/critical approaches to IL / feminist approaches
M.M.E. (Marlies) Hesselman, LLM
Contact

Functie
Ph.D. Candidate / Lecturer International Law
Intellectual Property (IP) and valorisation RUG/UMCG.
mr. L. (Linda) Hofkamp
Contact
Functie
Valorisatie & IP-jurist
dr. mr. A.J.J. (André) de Hoogh
Contact

Functie
Associate Professor in International Law
Onderwijs: Geschiedenis der Internationale Betrekkingen; Europese samenwerking & integratie; Beleid & bestuur; Internationaal onderhandelen; Europese integratie & desintegratie; Academische vaardigheden; Internationale politiek; Europese politiek & maatschappij; Leer der Internationale Betrekkingen; Internationale organisatie; en Internationaal & Europees Recht.
Onderzoek: Europees nabuurschap; internationaal vervoer; menselijke veiligheid en stedelijke veerkracht.
Ondersteuning: mentorschap; alumnirelaties en fondsenwerving; internationaal projectbeheer; universiteitsbestuur.
M.C. (Tim) Huiskes, MA
Contact
Functie
Voorzitter Universiteitsraad
Wet- en regelgeving op het gebied van Power-to-Gas, systeem integratie en energieopslag
Energierecht, Slimme meters, Smart Grids, Europees Recht.
D. (Dirk) Kuiken, LLM
Contact

Functie
Promovendus
Research: International human rights law; Law and governance; Horizontal effect of international human rights law; Human rights and the World Bank; Human rights and non-State armed groups; Multi-level governance approach to international human rights.
Teaching: Public international law; International human rights law
dr. C.L. (Lottie) Lane
Contact

Functie
Assistant Professor of Public International Law
Gespecialiseerd in Engels voor wetenschappelijke doeleinden, in het bijzonder Engels voor Rechtsgeleerdheid, Presentatietrainingen en schrijfvaardigheidsonderwijs.

Holds: BKO

Law of Treaties, Sources of International Law, Theory of International Law, International Dispute Settlement, State Responsibility, International Environmental Law, Law of the Sea, Human Rights & Humanitarian Law
Public International Law
Legal Theory
Customary International Law
International law
Human rights law
Humanitarian law
European law
European technology law
Privacy and data protection
State responsibility
Public and private security
Cybersecurity
Private military and security companies
dr. E.V. (Evgeni) Moyakine, LLM
Contact

Functie
Universitair Docent
Internationaal milieurecht en het recht van de zee
prof. mr. dr. F.A. (Frans) Nelissen
Contact

Functie
Directeur Onderzoek
Public international law; treaty interpretation; international and regional human rights systems; international courts and tribunals; role of international law in regulating cyberspace and Internet governance institutions, Internet standardisation; human rights online & cybersecurity.
Suzanne Schot graduated from the LLM Research Master (cum laude) and LLM Criminal Law and Criminology (summa cum laude) at the University of Groningen in the Netherlands. As from September 2016 she is a PhD candidate at the Department of Criminal Law and Criminology of the University of Groningen. Her research focusses on potential testimonial distortions throughout the investigation and prosecution of international crimes. Emphasis is placed upon obtaining and using statements and testimonies throughout the proceedings and combines (international) criminal law and criminology.
S.L. (Suzanne) Schot, LLM
Contact

Functie
PhD student
Specialist in internationaal recht en mensenrechten. Twintig jaar ervaring met onderzoek op het snijvlak van mensenrechten, internationaal recht, en de bescherming van de gezondheid. Momenteel een belangrijke speler in de mondiale discussie over 'internationaal gezondheidsrecht' als een nieuwe discipline onder het internationale recht. De mondiale stijging van chronische ziektes loopt als een rode draad door dit onderzoek heen; en daarbij de vraag of en in hoeverre ongezond gedrag zoals roken en ongezond voedsel, veelal aan de wortel van deze ziektes, gereguleerd kan worden. 

Bredere onderzoeksthema's: toegang tot gezondheidszorg en medicijnen, kwetsbare groepen en toegang tot zorg (eg ongedocumenteerden), de spanning tussen de bescherming van de volksgezondheid en mensenrechten (bijv. ebola crisis), WHO-Kaderverdrag inzake de Tabaksontmoediging, determinanten voor gezondheid,  sociaal-economische gezondheidsverschillen, chronische ziektes en obesitqw, privatisering in de zorg, mondiale corruptie in de zorgsector, bescherming van de gezondheid in gewapende conflicten en de 'medische neutraliteit' van artsen tijdens gewapende conflicten en andere noodsituaties.

Juridische disciplines: internationaal publiekrecht, rechten van de mens, economische, sociale en culturele rechten, nationaal en internationaal gezondheidsrecht, medische ethiek, internationaal humanitair recht. Veel interactie met gezondheidswetenschappen en internationale betrekkingen.
prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes
Contact
Functie
Hoogleraar, Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief
International Human Rights Law; European Human Rights Law; National Human Rights Institutions (NHRIs); European Court of Human Rights; Council of Europe; Separation of Powers
Contact
Functie
International investment law, the Energy Charter Treaty, investment arbitration, energy law.
C.G. (Cees) Verburg, LLM
Contact

Functie
Law and Economics, Climate change Law (in particular Emissions Trading Design, Linking, Allocation and Competition), Competition law and Public Procurement in EU, China and Japan
prof. dr. S.E. (Stefan) Weishaar, LLM
Contact

Functie
Professor of Law and Economics
Onderzoek: Lijkenzorg in oorlogstijd onder internationaal recht
Big Data Governance
Humanitarian Action
State of Emergency
prof. dr. A.J. (Andrej Janko) Zwitter
Contact
Functie
Decaan a.i. Faculty Campus Fryslân / Prof. of Governance and Innovation
printView this page in: English