Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Internationaal & Europees Recht

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Internationaal publiekrecht in het algemeen, met bijzondere belangstelling voor en expertise in: internationaal duurzaamheid- en milieurecht; internationale geschilbeslechting; internationaal investerings recht; internationaal diplomatiek recht; het recht van internationale vrede en veiligheid; recht van de zee; de ontwikkeling van het internationaal recht.
prof. dr. M.M.T.A. (Marcel) Brus
Contact

Functie
Hoogleraar Internationaal Publiekrecht
Taalverwerving in een multiculturele setting; Tweetalig onderwijs; Academische schrijfvaardigheid Engels; Spaans als tweede taal; Tweede-taal verwerving; Computer-assisted language learning (CALL)
Energierecht, focusgebied: offshore systeemintegratie
Contact

Functie
Onderzoeker
Zie voor publicaties (deels full-text beschikbaar): http://xs4all.academia.edu/WardFerdinandusse.  
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Internationaal Strafrecht
Sociologie van de mensenrechten, asiel- en vluchtelingenrecht, migratierecht, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, beleidsanalyse en beleidsimplementatie, internationale betrekkingen, humanitaire hulp
V.L.B. (Veronika) Flegar, LLM
Contact

Functie
Onderzoeker / Promovenda
International Criminal Law, International and European Human Rights Law, Comparative Criminal Law
prof. dr. C.I. (Caroline) Fournet
Contact

Functie
Hoogleraar Rechtsvergelijking en internationale strafrechtspleging
Internationaal gezondheidsrecht, Mensenrechten, Toegang tot medicatie en drugs regularing, Tabakscontrole, bio-ethiek
M.E.C. (Marie Elske) Gispen, LLM
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker
International and Regional Human Rights; Prohibition and prevention of torture; privatization and human rights; non-state actors under international law and human rights; regulation of essential services and human rights; international investment and human rights; state responsibility
dr. A.G. (Antenor) Hallo de Wolf
Contact

Functie
Assistant Professor International Law and Human Rights
Public international law; International and European human rights law; socio-economic human rights; access to modern energy services; human rights and environment; human rights and climate change (litigation); human rights and disaster management; international law and the SDGs; extra-territorial/transnational human rights law; new/critical approaches to IL.
M.M.E. (Marlies) Hesselman, LLM
Contact

Functie
Ph.D. Candidate / Lecturer International Law
Intellectual Property (IP) and valorisation RUG/UMCG.
mr. L. (Linda) Hofkamp
Contact

Functie
Valorisatie & IP-jurist
dr. mr. A.J.J. de Hoogh
Contact

Functie
Associate Professor in International Law
Onderwijs: Geschiedenis der Internationale Betrekkingen; Europese samenwerking & integratie; Beleid & bestuur; Internationaal onderhandelen; Europese integratie & desintegratie; Academische vaardigheden; Internationale politiek; Europese politiek & maatschappij; Leer der Internationale Betrekkingen; Internationale organisatie; en Internationaal & Europees Recht.
Onderzoek: Europees nabuurschap; internationaal vervoer; menselijke veiligheid en stedelijke veerkracht.
Ondersteuning: mentorschap; alumnirelaties en fondsenwerving; internationaal projectbeheer; universiteitsbestuur.
M.C. (Tim) Huiskes, MA
Contact
Functie
Voorzitter Universiteitsraad
Wet- en regelgeving op het gebied van Power-to-Gas, systeem integratie en energieopslag
Energierecht, Slimme meters, Smart Grids, Europees Recht.
D. (Dirk) Kuiken, LLM
Contact

Functie
Promovendus
Research: International human rights law; Law and governance; Non-State actors (especially businesses, non-State armed groups and the World Bank) Teaching: Public international law
C.L. (Lottie) Lane, LLM
Contact

Functie
PhD Candidate, Endowed Chair Law and Governance
Gespecialiseerd in Engels voor wetenschappelijke doeleinden, in het bijzonder Engels voor Rechtsgeleerdheid, Presentatietrainingen en schrijfvaardigheidsonderwijs.

Holds: BKO

Law of Treaties, Sources of International Law, Theory of International Law, International Dispute Settlement, State Responsibility, International Environmental Law, Law of the Sea, Human Rights & Humanitarian Law
International law
Human rights law
Humanitarian law
European law
European technology law
Privacy and data protection
State responsibility
Public and private security
Cybersecurity
Private military and security companies
dr. E.V. (Evgeni) Moyakine, LLM
Contact

Functie
Post-doc Onderzoeker
Internationaal milieurecht en het recht van de zee
prof. mr. dr. F.A. (Frans) Nelissen
Contact

Functie
Directeur Onderzoek
Katrina's expertise lies in the applying the right to health concepts to understand international norms for access to medicines and healthcare, and to what degree governments achieve these standards through health insurance / universal health coverage.
Drawing from her background in the medical and legal sciences, she is skilled in using multidiciplinary methods to map, analyse, and compare national legislation and policies, and to chart country progress over time using indicators
Prior to her doctoral research, Katrina acquired expertise in health advocacy, European policy making, and knowledge transfer to policy makers at Health Action International and The European Consumer Organisation. 
Her other interests include maternal & reproductive health and rights.
Contact

Functie
Promovenda
Public international law; treaty interpretation; fragmentation of international law; international and regional human rights systems; practice of international courts and tribunals; role of international law in regulating cyberspace and Internet governance institutions, articulating human rights online & cybersecurity.
Specialist in internationaal recht en mensenrechten. Twintig jaar ervaring met onderzoek op het snijvlak van mensenrechten, internationaal recht, en de bescherming van de gezondheid.

Momenteel een belangrijke speler in de mondiale discussie over 'internationaal gezondheidsrecht' als een nieuwe discipline onder het internationale recht. De mondiale stijging van chronische ziektes loopt als een rode draad door dit onderzoek heen; en daarbij de vraag of en in hoeverre ongezond gedrag zoals roken en ongezond voedsel, veelal aan de wortel van deze ziektes, gereguleerd kan worden. 

Bredere onderzoeksthema's: toegang tot gezondheidszorg en medicijnen, kwetsbare groepen en toegang tot zorg (eg ongedocumenteerden), de spanning tussen de bescherming van de volksgezondheid en mensenrechten (bijv. ebola crisis), anti-tabaksverdrag, de ontwerp 'Framework Convention on Global Health', determinanten voor gezondheid (bijv. toegang tot schoondrinkwater en sanitaire voorzieningen),  sociaal-economische gezondheidsverschillen, chronische ziektes en obesity, privatisering in de zorg, mondiale corruptie in de zorgsector, bescherming van de gezondheid in gewapende conflicten en de 'medische neutraliteit' van artsen tijdens gewapende conflicten en andere noodsituaties.

Juridische disciplines: internationaal publiekrecht, rechten van de mens, economische, sociale en culturele rechten, nationaal en internationaal gezondheidsrecht, medische ethiek, internationaal humanitair recht. Veel interactie met gezondheidswetenschappen en internationale betrekkingen.
prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes
Contact

Functie
Adjunct hoogleraar - Rosalind Franklin Fellow - Leerstoel Internationaal Gezondheidsrecht - Directeur Global Health Law Groningen Research Centre
International Human Rights Law; European Human Rights Law; National Human Rights Institutions (NHRIs); European Court of Human Rights; Council of Europe; Separation of Powers
Contact
Functie
International investment law, the Energy Charter Treaty, investment arbitration, energy law.
C.G. (Cees) Verburg, LLM
Contact

Functie
Law and Economics, Climate change Law (in particular Emissions Trading Design, Linking, Allocation and Competition), Competition law and Public Procurement in EU, China and Japan
dr. S.E. (Stefan) Weishaar, LLM
Contact

Functie
Associate Professor of Law and Economics
Onderzoek: Lijkenzorg in oorlogstijd onder internationaal recht
International and national (i.e Chinese) health law 
Y. (Yi) Zhang, M
Contact

Functie
PhD student
International Law of Humanitarian Action
State of Emergency
Ethics in International Relations
prof. dr. A.J. (Andrej Janko) Zwitter
Contact
Functie
Dean University College Fryslân / NGIZ Professor for International Relations
printOok beschikbaar in het: English