Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. M.M.T.A. (Marcel) Brus

prof. dr. M.M.T.A. (Marcel) Brus

Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

Expertise

Internationaal publiekrecht in het algemeen, met bijzondere belangstelling voor en expertise in: internationaal duurzaamheid- en milieurecht; internationale geschilbeslechting; internationaal investerings recht; internationaal diplomatiek recht; het recht van internationale vrede en veiligheid; recht van de zee; de ontwikkeling van het internationaal recht.

Overige functies

- Voorzitter van de vakgroep Transboundary Legal Studies (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en voorzitter van de vakgroep Sociale Wetenschappen (University College Groningen)
- Lid van de Commissie Wetenschapsbeoordeling en Ethiek (CWB) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid
- Academic director van de LL.M. programma’s Public International Law en International Human Rights Law en van het bachelor programma (LL.B.) in International and European Law
- Programmaleider (2012-2016) van het onderzoeksprogramma Energy & Sustainability van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (samen met prof. M. Roggenkamp)
- Nevenwerkzaamheden: Director of Studies van de International Law Association (ILA); Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht; Redactielid Netherlands International Law Review; Bestuurslid B.V.A. Röling leerstoel; Lid van de Raad van Advies van de Rights Forum; Voorzitter Alumnifonds van het International Institute of Social Studies in Den Haag. Van 2001-2013 lid (in 2012-2013 voorzitter) van de Commissie van Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken.
Laatst gewijzigd:01 februari 2019 07:45

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Transboundary Legal Studies

Functie:
Hoogleraar Internationaal Recht
Kamer:
0110
Telefoon:
Secretariaat: