Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Genetica & Erfelijkheid

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Dermatogenetica
Genetica
Epidermolysis bullosa
dr. P.C. (Peter) van den Akker
Contact

Functie
Klinisch geneticus
epidemiologie van aangeboren aandoeningen, medicijngebruik tijdens zwangerschap, prenatale screening
dr. M.K. (Marian) Bakker
Contact

Functie
epidemioloog / coordinator
dr. M. (Martine) Bérubé
Contact

Functie
Onderwijs- en Onderzoeksmedwerker 1
Evolutionaire Genetica, Entomologie, Ecologische en Evolutionaire Genomica, Evolutie van voortplantingswijzen, Genetica van geslachtsbepaling, Evolutie van levensgeschiedenis (life-history) eigenschappen, Insectenplaagbestrijding
prof. dr. L.W. (Leo W) Beukeboom
Contact
Functie
Hoogleraar Evolutionaire Genetica
Mijn belangrijkste onderzoeksgebied is "Conservation Genetics" waarbij we onderzoek doen naar de gevolgen van habitat fragmentatie en reductie in populatiegrootte van soorten, en met name onderzoek naar de genetische processen die hiermee gepaard gaan: genetische drift en inteelt. Deze processen leiden tot verlies van fitness (inteeltdepressie) en verlies van genetische variatie. De hoofdvraag van het onderzoek is hoe dit proces van genetische erosie het aanpassingsvermogen en de overlevingskans van kleine populaties van bedreigde soorten zal beinvloeden. Het onderzoek omvat zowel toegepaste aspecten, zoals ondrzoek naar de genetische structuur van van bedreigde soorten, als wel meer fundamentele aspecten door het doen van cruciale experimenten waarbij de fruitvlieg (Drosophila melanogaster) als model organisme wordt gebruikt.
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar "Population and Conservation Genetics"
Neurogenetics, Pheromonal communication, social and sexual behaviours, reproduction, Drosophila.
prof. dr. J.C. (Jean-Christophe) Billeter
Contact

Functie
Associate professor Neurogenetics of social and sexual behaviour
Hartfalen
Translationele cardiologie
prof. dr. R.A. (Rudolf) de Boer
Contact
Functie
Cardioloog & Hoofd Experimentele Cardiologie
Genetic epidemiology of chronic airway diseases
Development and disease progression of chronic respiratory disease
Genetic susceptibility and gene-environment interactions
Large population-based cohort studies 
 
Identification of
common and rare genetic variants that underlie COPD and their interaction with the environment, including epigenetics
See www.epidemiologygroningen.nl for recent publication li st
 
 
 
prof. dr. H.M. (Marike) Boezen
Contact

Functie
Hoogleraar
Perinatale genetica, Genetische counseling
drs. K. (Katelijne) Bouman
Contact

Functie
Klinisch Geneticus
Bioinformatics, Gut Microbiome
Computational genetics, RNA sequencing, Bioinformatics
A.J. (Annique) Claringbould
Contact

Functie
Viral biomarkers and epigenetic
Contact

Functie
PhD student
Erfelijke stofwisselingsziekten
Neonatale screening
Levergebonden glycogeen stapelingsziekten (GSD)
Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficientie (MCADD)
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficientie (MADD)
dr. T.G.J. (Terry) Derks
Contact

Functie
kinderarts metabole ziekten
Microbial Ecology, Genetics
Contact

Functie
Hoogleraar
A. (Arja) ter Elst
Contact
Functie
Klinisch Moleculair Bioloog in de pathologie
Keywords: Molecular Ecology | Population genetics / genomics | Bioinformatics | Phylogeography | Speciation | Evolutionary Biology
M.C. (Michael C.) Fontaine, PhD
Contact
Functie
Assistant Professor
My research group (currently comprising 4 PhD students) works on the identification of molecular effects that disease-causing mutations have. More information on my work can be found on http://www.systemsgenetics.nl
prof. dr. L.H. (Lude) Franke
Contact

Functie
Adjunct-hoogleraar Systeem Genetica
Computatiional biology, genomics, biology of ageing 
prof. dr. V. (Victor) Guryev
Contact

Functie
Assistant Professor
Gentherapie, Genetische doping, prodrugs
prof. dr. H.J. (Hidde) Haisma
Contact
Functie
Hoogleraar Farmaceutische Genmodulatie
I am an interventional cardiologist and scientist. My clinical work includes the percutaneous treatment of obstructive coronary artery disease, including acute myocardial infarction.

My translational research focusses on the analysis of big and complex data (e.g. genetic, ehr, imaging), including the use of machine learning and cloud computing, to improve our understanding and the early detection of coronary artery disease and heart failure. To this end we use large population based cohorts, including the Dutch PREVEND and LifeLine cohorts and the UK Biobank. Data on my "omics" research can be found our my website: www.cardiomics.net

In my clinical translational research I am also working on advanced image analysis, device interventions, machine learning, deep learning, and e/mHealth to further improve and personalize care for our patients. Currently ongoing diagnostic imaging studies in include the REPLACE-IT (replacement of invasive coronary angiography) and the EARLY-SYNERGY (early detection of obstructive coronary artery disease; www.early-synergy.nl) studies. Currently interventional studies include the GIPS-IV, AXES and MRI-MC studies.

Many of my projects based on collaborations with the most influential and creative individuals and research groups in the world.
prof. dr. P. (Pim) van der Harst
Contact
Functie
Scientific Director Cardiac Catheterization Laboratory
Contact

Functie
PhD candidate
Worked in the Beijing genomics institute on gene sequencing related research since 2012 . Then obtained my master's degree in majoring genomics and bioinformatics from the Chinese University of Hong Kong. Given the rapid development in biotechnology, Now wishing to contribute to a better future for human beings and our earth. In this PhD student project, I'm planing to exploring the genes and underlying mechanisms between individuals and families suffering from movement disorders.
M. (Miaozhen) Huang
Contact

Functie
PhD student
prof. dr. R.C. (Ritsert) Jansen
Contact
Functie
Decaan Talentontwikkeling en Hoogleraar Bioinformatica
classificatie en codering van aangeboren afwijkingen, klinische genetica, teratologie
dr. J.E.H. (Jorieke) van Kammen-Bergman
Contact

Functie
Non-coding RNAs, microRNAs, long non-coding RNAs (lncRNAs), B-cell lymphoma
dr. J.L. (Joost) Kluiver
Contact
Functie
Postdoc
Molecular Genetics, Genomics
Contact

Functie
Professor in Molecular Genetics
Dynamics of parental behaviour
Early-life environment, social stress and individual behaviour
Physiology of life histories and senescence
Fitness consequences and heritability of life-history decisions
Conserving threatened species
Contact

Functie
Prof. dr. ir.
Contact

Functie
Professor and Principal Investigator
Innovaties in de genetische counselling (waaronder e-health), ELSI-aspecten van (klinische) genetica en genetische screening, Cardiogenetica
prof. dr. I.M. (Irene) van Langen
Contact
Functie
Hoogleraar Klinische Genetica
stem cell biology
telomere biology
nuclear organization
single cell sequencing
DNA template strand sequencing
guanine quadruplex structures

Contact

Functie
Hoogleraar
T. (Tengfei) Man
Contact

Functie
Statistische Genetica, Berekening van genetisch risico
dr. ir. G.J. (Gerard) te Meerman
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent met pensioen
R.T. (Remco) Molenhuis, MSc
Contact

Functie
FSE Postdoctoral Fellow
Ik ben opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker met een sterke focus op cellulair en moleculair immunologisch onderzoek, waarbij ik een steeds sterkere interesse heb ontwikkeld in het doen van translationeel onderzoek in een multidisciplinaire setting. Mijn unieke expertise is het ontwikkelen van experimentele en preklinische modellen waarin mechanismes van complexe ziektes van het ademhalingsstelsel worden onderzocht, met als doel nieuwe interventies te ontwikkelen gebaseerd op de persoonlijke aanleg voor de aandoening. Naast het wetenschappelijk onderzoek draag ik met veel plezier bij aan het Geneeskunde en Immunologie onderwijs binnen het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben als Immunoloog erkend volgens de SMBWO criteria.

Mijn onderzoek kent twee thema’s, die allebei een sterk translationeel karakter hebben:Ten eerste heb ik een onderzoekslijn functionele genetica van chronische longaandoeningen , waarbinnen wij de biologische effecten proberen te ontrafelen van de genetische variatie die bijdraagt aan de gevoeligheid van de patiënt voor astma of COPD.  Ten tweede heb ik een onderzoekslijn translationeel onderzoek naar de mechanismen van allergeen immunotherapie , waarbinnen we in een combinatie van basaal onderzoek in muismodellen en patient-gebonden onderzoek het werkingsmechanisme van allergeen immunotherapie proberen te achterhalen, met als doel de effectiviteit van deze behandeling te kunnen verbeteren.
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Molecular ecology
Population genetics
Conservation genetics
Evolutionary genetics
Marine mammals
Contact

Functie
Onderzoeksanalist
CHARGE syndroom, Klinische Cytogenetica
Contact

Functie
Klinisch Geneticus
Epigenetica, genexpressie modulatie, Epigenetic editing
Contact
Functie
Hoogleraar Molecular Epigenetics
Cancer Genetics and Genomics, Human Molecular Genetics, Tumor heterogeneity, Somatic Mutation analysis, Next generation sequencing, Gene Editing, Targeted therapy, Drug resistance
A. (Ali) Saber Hosseinabadi, PhD
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker
Complex traits Genetics, Complex traits mapping, Genetics in Isolates, Genome-wide association studies, Quantitative genetics, Genotype Imputation Methods
prof. dr. R.H. (Rolf) Sijmons
Contact

Functie
Hoogleraar Medische Translationele Genetica
J. (Jelle) Slager, MSc
Contact

Functie
PhD-student
Regulation of inflammation, vesicular transport, mouse transgenesis, liver disease
Genetic Epidemiology of (risk factors for) cardiovascular disease and type 2 diabetes
prof. dr. H. (Harold) Snieder
Contact

Functie
Hoogleraar
Bioinformatics, Next-generation sequencing, Patient and mutation registies, Genomics, Biobank data integration, High performance computing, databases, FAIR data, semantic haronization
prof. dr. M.A. (Morris) Swertz
Contact
Functie
Hoofd Genomics Coordination Center / Adjunct Hoogleraar
Bioinformatic specialization: datamining, sequence analysis and gene regulation
Epilepsie, Epidemiologie, Geneesmiddelenstudies, Genetica, Neurologie
Contact

Functie
Senior wetenschappelijk onderzoeker
Droge ogen; epidemiologie; genetische epidemiologie
dr. J. (Jelle) Vehof, MSc
Contact

Functie
Epidemioloog
Moleculaire DNA technieken
DNA lab
dr. M. (Marco) van der Velde
Contact
Functie
Onderzoeks-/Onderwijsmedewerker
Obesity; Type 2 Diabetes; Genetic epidemiology; Human Genetics; Epigenetics; Gene x Environment interactions, Endocrine Disruptors 
Behavioral ecology, neurogenetics, Drosophila
X. (Xiaocui) Wang
Contact

Functie
PhD student
prof. dr. R.K. (Rinse) Weersma
Contact
Functie
Maag Darm Leverarts, Hoogleraar
Theoretical Biology; Behaviour, Ecology, Evolution; Evolutionary Game Theory; Dynamical Systems; Cultural Evolution; Evolutionary Systems Biology.
Ecological and evolutionary genomics
Host-parasite interactions
Innate immunity in insects

prof. dr. B. (Bregje) Wertheim
Contact
Functie
Adjunct Hoogleraar & Rosalind Franklin Fellow - Genomic basis of evolutionary adaptations & ecological interactions
Effect van immuunziekte geassocieerde SNPs op het genexpressie regulerende deel van het genoom.
Contact
Functie
Universitair Docent
Bioinformatics, biostatistics


Contact

Functie
onderzoeker
genetics of complex diseases, system genetics, diseases of gastrointestinal trait, aging, microbiome
prof. dr. A.P. (Alexandra) Zhernakova
Contact

Functie
Rosalind Franklin Fellow
printView this page in: English