Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Nederlands

Onderzoek naar de het Nederlands is ontzettend interessant. Iedereen spreekt een taal, en gebruikt het dagelijks om mee te communiceren en toch zijn er nog genoeg vragen waarop we nog geen antwoord kunnen geven. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen talen, maar ook genoeg verschillen. Wanneer je onderzoek doet naar taal dan kan dit op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar hoe taal ligt opgeslagen in je hoofd. Dit wordt meestal gedaan aan de hand van een experiment. Met dit experiment verzamel je data, en aan de hand van de data probeer je je hoofdvraag te beantwoorden.

Als je wilt kijken naar hoe mensen spreken, wat voor soort woorden ze gebruiken en of dat bijvoorbeeld is veranderd over de laatste paar jaar kun je kijken naar een corpus. Een corpus is een hele grote verzameling aan data die vaak online (gratis) beschikbaar is. Je kunt een corpus ook gebruiken om te kijken of kinderen van een bepaalde leeftijd al de verleden tijd toepassen, of om te onderzoeken welke woordcombinaties vaak samen voorkomen.

Ook kun je literatuuronderzoek doen aan de hand van een primaire bron. Dit kan één zin uit een toneelstuk zijn, een gedicht, een hoofdstuk, een heel boek of zelfs twee boeken die je met elkaar vergelijkt. Zodra je een primaire bron hebt gekozen ga je deze lezen en vorm je hier een mening over. Het is belangrijk om eerst je eigen mening te vormen voordat je literatuur over je bron gaat lezen, anders kan de literatuur je mening kan sturen. Als je dit hebt gedaan ga je op zoek naar secundaire literatuur: literatuur over jou bron. Dit doe je om te kijken wat er al is geschreven over jouw bron, en of jouw interpretatie iets kan toevoegen aan het debat. Kies daarom geen stuk waar al duizenden interpretaties van zijn, het is vrij moeilijk om dan nog een originele interpretatie te geven.

Vervolgens ga je aan de slag met het opbouwen van een argument van jouw interpretatie. Dit doe je aan de hand van citaten die je uitlegt. Je zou bijvoorbeeld een werk van een schrijver voor de Tweede wereldoorlog, en na de Tweede wereldoorlog kunnen vergelijken en kijken of er een verschil is stijl. Ook kun je kijken of je kunt ontdekken of de schrijver bijvoorbeeld zijn of haar politieke voorkeur heeft verstopt in je primaire bron. Of onderzoek de diepere laag van het kinderboek de koning van Katoren. Kortom keuze genoeg!

Tips:

- We krijgen veel vragen over onderzoek naar de verengelsing van de Nederlandse taal. Of de  invloed van taal X op Y. Hoewel dit heel interessant is, is dit ontzettend moeilijk om te meten. Denk daarom altijd goed na hoe je iets gaan onderzoeken en meten, en of je het überhaupt wel kan onderzoeken.  

-Zorg er voor dat je de begrippen die je gebruikt goed definieert. Is iemand tweetalig als diegene twee talen spreekt vanaf zijn of haar geboorte, of ook als diegene pas op zijn twintigste een tweede taal heeft geleerd? Wat jij verstaat onder een begrip hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als wat iemand anders in zijn hoofd heeft. Definieer je begrippen daarom altijd goed, zo voorkom je misverstanden.


Laatst gewijzigd:29 november 2021 15:31