Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Klassieke Talen

Ben jij geïnteresseerd in mythologie? Fan van moderne interpretaties? Of vind je juist Griekse en Latijnse teksten vertalen heel leuk? Dan is een pws voor het vak Klassieke Talen zeker wat voor jou!

Klassieke talen is een mooi vakgebied, divers en met ruimte voor jouw eigen interesses. De Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben immers door de tijd hun sporen achtergelaten en zijn te zien in allerlei contexten.

Talen en vertalen

Als jij het leuk vindt om teksten te vertalen, dan zit je met klassieke talen goed: je kan namelijk voor je pws een primaire bron bestuderen, vertalen en/of analyseren. Een primaire bron is een ‘originele’ bron, wat betekent dat het geschreven is door de auteur die jij onderzoekt, in de tijd die jij onderzoekt, of te maken heeft met een gebeurtenis die jij onderzoekt. Een secundaire bron gaat óver een andere bron. Een ooggetuigenverslag van een gebeurtenis is bijvoorbeeld een primaire bron; een interpretatie van de Ilias is een secundaire bron.

Voor zo’n onderzoek kies je één tekst of tekstgedeelte uit die jij interessant vindt. Je kan die tekst vertalen en een eigen interpretatie toevoegen, of kijken naar vertalingen en interpretaties van andere auteurs. Je kan dan bijvoorbeeld verschillende vertalingen vergelijken: wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Hoe kan je deze verklaren? Dit kan je tekstueel aanpakken (waarom kiest de vertaler voor dit woord en niet dit woord?) maar ook inhoudelijk (waarom heeft de vertaler deze interpretatie van de tekst?). Op die manier kan je bijvoorbeeld toespraken analyseren op hun retorica, maar je kan ook klassieke mythen of verhalen analyseren.

Als je kiest voor het geven van een eigen interpretatie, let dan wel op dat je geen tekst uitkiest waar al heel veel analyses van bestaan; dan is het lastig om nog iets toe te voegen aan de literatuur. Zulke teksten zijn wél geschikt voor het vergelijken van interpretaties.

Literatuuronderzoek

Ben jij niet zo geïnteresseerd in vertalen, maar wel in klassieke teksten of mythologie? Daar kan je natuurlijk ook onderzoek naar doen. Je kan dan één mythe uitzoeken waar je je op richt. Denk bijvoorbeeld aan de mythe over Apollo en Daphne, waarin Eros, de god van de liefde, Apollo raakt met een pijl waardoor hij verliefd wordt op Daphne, maar Daphne raakt met een pijl waardoor ze Apollo verafschuwt. Nadat Apollo Daphne achtervolgt in het bos, smeekt Daphne aan haar vader, een rivier god, om haar te redden van Apollo. Haar vader doet dat door haar te veranderen in een laurierboom.

Deze mythe kan je onderzoeken door verschillende tekstuele analyses te vergelijken, maar je kan ook bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop kunstenaars de mythe visueel vormgeven. Bernini heeft bijvoorbeeld een beroemd standbeeld gemaakt van Apollo en Daphne, maar Pollaiolo en Tiepolo hebben in een heel ander tijdperk de mythe ook afgebeeld op schilderijen. Hoe geven zij de mythe vorm, en hoe heeft historische of culturele context hun vormgeving beïnvloed?

Moderne onderwerpen

Als jij liever klassieke talen in een moderne context wil onderzoeken, kan dat ook! Je kan bijvoorbeeld moderne adaptaties van mythen onderzoeken, of juist de schoolvakken Grieks en Latijn bekijken. Hoe hebben deze vakken zich ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar? Hoe ervaren leerlingen deze vakken? In hoeverre worden leerlingen voorbereid op klassieke talen als universitaire studie?

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp maar vind je het lastig om een goede vraagstelling te formuleren? Of heb je andere vragen waar je graag hulp bij zou willen hebben? Mail je vragen dan naar alfasteunpunt@rug.nl!

Voorbeeldonderwerpen

Om je een beetje op weg te helpen hebben we verschillende voorbeeldonderwerpen opgesteld. Zie de lijst van voorbeelden hieronder

Laatst gewijzigd:14 november 2023 11:48