Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Engels

Bijna elke Nederlander spreekt Engels, en we zijn niet alleen; Engels is namelijk wereldwijd de meest gesproken taal. Ontzettend veel mensen gebruiken deze taal op allerlei manieren: om alledaagse gesprekken te voeren of e-mails op te stellen, maar ook om scripts of boeken te schrijven en kunst te maken. Elke dag wordt er door miljoenen mensen Engels gesproken, maar toch zijn er nog genoeg vragen over de Engelse taal en cultuur waarop we geen antwoord hebben. Daar kun jij in jouw pws mee aan de slag.

Onderzoek: hoe en wat?

Je kunt op verschillende manieren onderzoek doen naar de Engelse taal en cultuur, bijvoorbeeld in de literatuur of op taalkundig gebied. Deze zes tips kunnen jouw onderzoek verder helpen.

1. Lees je gekozen tekst grondig en het liefst meerdere keren.

Een literair werk is meestal opgebouwd uit verschillende lagen, en zo is er altijd meer te ontdekken dan je op het eerste gezicht ziet. Lees daarom grondig en lees je tekst meerdere keren. De kleinste dingen: punctuatie, de lengte van een zin, de kleur van een jurk (... of een setje ondergoed), kunnen gebruikt zijn om betekenis aan de tekst toe te voegen.

2. Houd rekening met (historische) context tijdens het lezen van teksten.

Soms herken je teksten niet gelijk als erotisch, maar als je de subtekst onderzoekt wel. Schrijvers verborgen erotische elementen soms in de tekst vanwege de afkeuring of straf die er anders boven hun hoofd hing. Zo kan het dat achter ogenschijnlijke onschuldige zinnen heel wat geheime betekenissen verscholen liggen. Lees daarom ook ‘tussen de lijnen door’.

3. Vergeet niet dat je wetenschappelijk onderzoek doet.

Dit betekent dat je niet alleen beschrijft wat je tegenkomt in een tekst maar dat je ook probeert daar conclusies uit te trekken. Niet alleen: ‘de schrijver van deze tekst gebruikt vaak fruit als metafoor voor een lichaamsdeel’, maar: ‘de schrijver van deze tekst gebruikt vaak fruit als metafoor voor een lichaamsdeel, omdat …’

4. Wat betreft poëzie…

Als je graag een gedicht analyseert zijn de volgende twee tips misschien nuttig: lees het gedicht ook hardop, en probeer als het kan een opname te vinden waarin de dichter of dichteres het gedicht voorleest. Zeker bij poëzie zijn factoren als klank belangrijk voor de algehele betekenis van de tekst, en wie weet beter waar je moet pauzeren of harder moet gaan praten dan degene die het gedicht heeft gemaakt?

5. Onthoud dat jouw interpretatie niet per se de juiste is.

Het mooie aan kunst, en dus ook aan literatuur, is dat iedereen iets anders ziet in hetzelfde werk. Onthoud dit wanneer je onderzoek doet, maar ook wanneer je jouw bevindingen hebt gedaan en daarover gaat schrijven: de mensen voor jou hebben niet per se het juiste antwoord, en jij ook niet.

6. Voor taalkundig onderzoek

Bedenk op basis van je vooronderzoek een onderzoeksvraag, en bepaal vervolgens welke gegevens je nodig hebt om deze te beantwoorden: klanken, woordbetekenissen, de vormen van woorden, hele zinnen, of iets anders? De geschikte onderzoeksmethode zal per onderwerp verschillen. Als je een oude taal wil onderzoeken zul je corpusonderzoek moeten verrichten. Dit is een onderzoeksstrategie waarbij je gegevens uit authentiek taalmateriaal haalt, zoals teksten of audio-opnames. Deze gegevens kun je bijvoorbeeld vinden in de digitale archieven van universiteiten en instituten voor de Engelse taal. Na je onderzoek maak je een rapport.

Voorbeeldonderwerpen

Er zijn verschillende onderwerpen die je kan onderzoeken als je je PWS aan Engels verbindt. Je kan je richten op Engels als gesproken taal door onderzoek te doen naar wat voor soort woorden mensen gebruiken of hoe Nederlanders steeds vaker Engelse woorden in hun zinnen gebruiken. Dan kan je denken aan onderzoeksvragen als: in hoeverre gebruiken Nederlandse jongeren nu Engels, vergeleken met tien jaar geleden? Of: wat is het imago van de Engelse taal onder Nederlandse jongeren?

‘Controversiële’ literatuur: seks, vrouwen, en homoseksualiteit!

Wanneer je denkt aan Engelse literatuur denk je waarschijnlijk niet gelijk aan ‘sexy’ of ‘erotisch’. Dat is logisch, want dat schrijvers openlijk over seks schrijven is een relatief recent fenomeen. In vroegere tijden werd het als een ongepast onderwerp gezien, en des te meer als de schrijver een vrouw was en/of een LGBTQ+-achtergrond had. Toch is er in Engelse literatuur, en zelfs in literatuur van honderden jaren geleden, erotica te vinden. Dit kan een interessant onderwerp zijn voor jouw profielwerkstuk voor Engels!

Vikingen in Engeland!

Wie denkt aan Vikingen denkt al gauw aan blonde wildemannen die plunderend door Engeland trokken. Toch brachten de Vikingen niet alleen onrust en geweld teweeg. Toen ze zich rond het midden van de negende eeuw begonnen te vestigen in Engeland kregen ze steeds meer (indirecte) invloed. Zo was het effect van de Vikingen op de cultuur, taal en literatuur in Engeland onmiskenbaar. Wil jij weten hoe dat precies zat? Dat kan jij onderzoeken voor jouw profielwerkstuk!

Andere invalshoeken

Taal is ook goed te koppelen aan andere wetenschappelijke velden, zoals psychologie. Er wordt bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar Engels als een tweede taal, en hoe dit ligt opgeslagen in je hersenen. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen onderzoeken in welke situaties Nederlanders graag Engels gebruiken en in welke situaties niet. Vinden Nederlanders het makkelijker om Engels te spreken over persoonlijke onderwerpen? Of juist niet? Ook is er wel eens onderzoek gedaan naar het vloeken in een tweede taal; dat schijnt makkelijker te zijn voor sommige mensen. Misschien kan jij dat onderzoek wel voortzetten…

Of misschien ben jij juist geïnteresseerd in Engelse kunst. Je kan dan literatuuronderzoek doen aan de hand van een of meerdere primaire bronnen. Primaire bronnen zijn oorspronkelijke bronnen, in het geval van literatuur dus originele boeken en verhalen geschreven in de tijd waar jij onderzoek naar doet. Doe je onderzoek naar Engelse literatuur uit de 19e eeuw, dan is David Copperfield van Charles Dickens een primaire bron; boeken óver David Copperfield zijn dan secundaire bronnen.

Wil je verder met ons sparren over je profielwerkstukonderwerp? Dat kan door ons te mailen: alfasteunpunt rug.nl.


Laatst gewijzigd:05 december 2023 14:35