Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Engels

Bijna elke Nederlander spreekt Engels, en we zijn niet alleen; Engels is namelijk wereldwijd de meest gesproken taal. Ontzettend veel mensen gebruiken deze taal op allerlei manieren: om alledaagse gesprekken te voeren of e-mails op te stellen, maar ook om scripts of boeken te schrijven en kunst te maken. Elke dag wordt er door miljoenen mensen Engels gesproken, maar toch zijn er nog genoeg vragen over de Engelse taal en cultuur waarop we geen antwoord hebben. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: hoe beïnvloedt gebruik van social media het Engelse taalgebruik van jongeren? Wordt de Nederlandse taal bedreigd door verengelisering? Maar ook: welke rol spelen vrouwen in Engelse literatuur?

Voorbeeldonderwerpen

Er zijn verschillende onderwerpen die je kan onderzoeken als je je PWS aan Engels verbindt. Je kan je richten op Engels als gesproken taal door onderzoek te doen naar wat voor soort woorden mensen gebruiken of hoe Nederlanders steeds vaker Engelse woorden in hun zinnen gebruiken. Dan kan je denken aan onderzoeksvragen als: in hoeverre gebruiken Nederlandse jongeren nu Engels, vergeleken met tien jaar geleden? Of: wat is het imago van de Engelse taal onder Nederlandse jongeren?

Taal is ook goed te koppelen aan andere wetenschappelijke velden, zoals psychologie. Er wordt bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar Engels als een tweede taal, en hoe dit ligt opgeslagen in je hersenen. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen onderzoeken in welke situaties Nederlanders graag Engels gebruiken en in welke situaties niet. Vinden Nederlanders het makkelijker om Engels te spreken over persoonlijke onderwerpen? Of juist niet? Ook is er wel eens onderzoek gedaan naar het vloeken in een tweede taal; dat schijnt makkelijker te zijn voor sommige mensen. Misschien kan jij dat onderzoek wel voortzetten…

Of misschien ben jij juist geïnteresseerd in Engelse kunst. Je kan dan literatuuronderzoek doen aan de hand van een of meerdere primaire bronnen. Primaire bronnen zijn oorspronkelijke bronnen, in het geval van literatuur dus originele boeken en verhalen geschreven in de tijd waar jij onderzoek naar doet. Doe je onderzoek naar Engelse literatuur uit de 19e eeuw, dan is David Copperfield van Charles Dickens een primaire bron; boeken óver David Copperfield zijn dan secundaire bronnen.

Een voorbeeld van Engels literatuuronderzoek zou de rol van vrouwen in Engelstalige Victoriaanse literatuur kunnen zijn; hoe worden vrouwen door een bepaalde auteur beschreven? Welke positie nemen vrouwen in in deze literatuur? Hoe past dit in de context van die tijd? Je kan ook onderzoek doen naar ontwikkelingen in moderne Engelse literatuur, zoals het Young Adult genre. Wie lezen YA-boeken en waarom? Waarom lezen Nederlandse jongeren Engelse YA-boeken? Of hoe worden LGBT+ karakters afgebeeld in bepaalde boeken?

Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden: van onderzoek naar Engelse films of games tot de populariteit van Engelstalige influencers, tot de taalontwikkeling van kinderen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Vrouwen in Engelstalige literatuur.


Laatst gewijzigd:08 december 2021 14:51