Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society Projecten

Het recht van kinderen op een tabaks- en rookvrije omgeving

banner brigit toebes

Het gebruik van tabak is wereldwijd de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Volgens de World Health Organization (WHO) sterven bijna zes miljoen mensen per jaar door tabak. 600.000 hiervan sterven door blootstelling aan passief roken. Als het gaat om roken zijn vooral kinderen bijzonder kwetsbaar. Onderzoek wijst uit dat 90% van de volwassen rokers in hun tienerjaren, of eerder, beginnen. Twee derde wordt vaste roker voordat zij 19 jaar geworden. In Nederland rookt 23% van de volwassenen en 9% van de pubers dagelijks. Ieder dag beginnen 100 Nederlandse kinderen met roken.

De negatieve gevolgen van roken roepen diverse vragen op met betrekking tot de bescherming van de mensenrechten. Wereldwijd zijn handel-, belasting-, en volksgezondheid gerelateerde maatregelen geïntroduceerd waaronder blanco verpakkingen. Ook zijn publieke en private rookverboden in werking gesteld om deze enorme volksgezondheidscrisis te beperken.

Tegen deze achtergrond en met als startpunt het recht van kinderen op gezondheid, is het onderzoeksproject van de Faculteit Rechtsgeleerdheid gericht op het versterken van de regulering van tabak. Een specifieke nadruk ligt op een dergelijke regeling in Europa. Als zodanig heeft het project drie doelstellingen:

  • Het analyseren en het identificeren van de rechten van kinderen tot een tabak-vrije omgeving.
  • Nieuwe kennis over de bestrijding van tabaksgebruik regelgeving in Europa.
  • Oprichting van het Europees Netwerk voor Law and Tobacco (ENLT)

Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd door Global Health Law Groningen directeur Prof. Brigit Toebes en Marie Elske Gispen, LLM.

Het drie jaar durende project wordt uitgevoerd met een subsidie ​​van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF).

Meer informatie vindt u op de website van het Groningen Centre for Law and Governance

Brigit Toebes
Brigit Toebes is adjunct hoogleraar en Rosalind Franklin Fellow bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep Internationaal Recht). Haar onderzoek richt zich op het raakvlak tussen gezondheid en mensenrechten en de definitie van het internationale gezondheidsrecht als opkomende tak van het internationale recht. In deze video vertelt Toebes meer over haar onderzoek en drijfveren:

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 22:14