Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society Projecten

The alternative war on drugs

banner michelle bruijn

Huisuitzettingen, cannabisregulering en de juridische gevolgen van aanpassing aan de beperkingen van het strafrecht op het gebied van drugsbestrijding

Mr. Michelle Bruijn doet onderzoek naar de bestuursrechtelijke aanpak van drugscriminaliteit en dan met name de bevoegdheid van de burgemeester om woningen en lokalen te sluiten als er sprake is van drugshandel en hennepteelt. In haar proefschrift, waarmee ze cum laude promoveerde in 2021, laat Michelle zien dat de beperkingen van het strafrecht geleid hebben tot liberalisering en legalisering van het gebruik, bezit, de verkoop en de productie van cannabis. In Nederland kennen we sinds decennia het gedoogbeleid voor kleinschalige cannabishandel in coffedshops. In 2021 is een experiment gestart met gereguleerde cannabisteelt.

Een andere manier om het falende strafrechtsysteem aan te pakken is het gebruik van administratief en privaatrecht. Achter drugsactiviteiten schuilt niet alleen de dreiging van een strafrechtelijke sanctie, maar ook van het verlies van de eigen woning. In Nederland hebben burgemeesters namelijk de bestuursrechtelijke bevoegdheid om drugspanden te sluiten op grond van de Opiumwet, ook wel de Wet Damocles genoemd.

Michelle Bruijn is universitair docent bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschap, Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarnaast is ze verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV). Na haar promotie is Michelle als onderzoeker aan de slag gegaan binnen het ERC EVICT-project aan de RUG. Binnen dit project doet ze onderzoek naar de betekenis en impact van het internationale recht op huisvesting in nationale huisuitzettingszaken. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ontwikkelde ze een beoordelingskader voor het rechtmatig toepassen van artikel 13b Opiumwet.

In de video hieronder vertelt Michelle over het onderzoek dat ze verricht, wat haar aanbevelingen zijn en wat ze in de toekomst wil bereiken.

Laatst gewijzigd:04 oktober 2022 13:52