Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsStuderen in het buitenland (Exchange)

Vereisten

Op uitwisseling gaan is mogelijk tijdens de bachelor en de master fase van de rechtenstudie.  Op IESE is het mogelijk om te kijken of er op bachelor of master niveau bij een gastuniversiteit vakken gevolgd kunnen worden. Om in aanmerking te komen voor een uitwisseling moeten studenten voldoen aan de hieronder genoemde minimale vereisten. Aanmeldingen van studenten die niet aan de vereisten voldoen worden ambtshalve afgewezen.

Basisvereisten voor studeren in het buitenland

  • een inschrijving als voltijd rechtenstudent in Groningen voor de gehele uitwisselingsperiode;
  • met succes alle eerstejaars vakken behaald hebben op het moment van aanmelding.

Aanvullende vereisten voor een studieperiode met bachelor niveau vakken binnen Europa

  • op het moment van vertrek naar de gastuniversiteit minimaal 30 ects van het tweede en derde studiejaar hebben behaald;
  • voldoen aan de taaleisen van de gastuniversiteit.

Aanvullende vereisten voor een studieperiode met master niveau vakken binnen Europa

  • op het moment van aanmelding minimaal 30 ects van het tweede en derde studiejaar hebben behaald;
  • voldoen aan de taaleisen van de gastuniversiteit.

Aanvullende vereisten voor een studieperiode buiten Europa

  • op het moment van aanmelding minimaal 30 ects van het tweede en derde studiejaar hebben behaald;
  • een GPA (grade point average) van minimaal 7.0;
  • in het bezit van een geldige taaltoets: alleen een geldige TOEFL of IELTS toets wordt geaccepteerd;
  • voldoen aan specifieke eisen gesteld door de gastuniversiteit (zie IESE ).

Voor meer informatie over taaleisen en andere specifieke vereisten van de gastuniversiteiten kijk op IESE .

Algemene opmerkingen

Het voldoen aan de minimale vereisten betekent niet automatisch dat een student wordt geselecteerd. De definitieve selectie wordt gemaakt door een beoordelingscommissie. De commissie kijkt daarbij naar het totaalbeeld de ingediende dossiers. Factoren die een rol spelen zijn o.a. GPA, motivatie om te studeren aan de specifieke gastuniversiteiten, culturele sensitiviteit, studie fase, studie verloop, eerdere buitenland ervaringen etc. Het is belangrijk dat de commissie over alle relevante informatie beschikt om een goede selectie te kunnen maken.

Indien het aantal geschikte kandidaten voor een bepaalde universiteit groter is dan het aantal beschikbare beurzen of plaatsen, bepaalt de commissie welke studenten het meest geschikt zijn. De commissie zal altijd proberen om zoveel mogelijk studenten te plaatsen bij de universiteit die hun voorkeur heeft. Voorrang wordt gegeven aan studenten die nog niet eerder via een uitwisselingsprogramma van de faculteit in het buitenland hebben gestudeerd of stage hebben gelopen.

Laatst gewijzigd:16 november 2018 11:18
printView this page in: English