Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsStuderen in het buitenland (Exchange)

Vereisten

Op uitwisseling gaan is mogelijk tijdens de Bachelor en de Master fase van de rechtenstudie.  Op IESE is het mogelijk om te kijken of er op Bachelor of Master niveau bij een gastuniversiteit vakken gevolgd kunnen worden. Om in aanmerking te komen voor een uitwisseling moeten studenten voldoen aan de hieronder genoemde minimale vereisten. Aanmeldingen van studenten die niet aan de vereisten voldoen worden ambtshalve afgewezen.

Basisvereisten voor studeren in het buitenland:

  • een inschrijving als voltijd rechten student in Groningen voor de gehele uitwisselingsperiode;
  • met succes alle eerste jaars vakken behaald hebben op het moment van aanmelding.


Aanvullende vereisten voor een studieperiode met bachelor niveau vakken binnen Europa:

  • op het moment van vertrek naar de gastuniversiteit minimaal 30 ects van het tweede en derde studiejaar hebben behaald;
  • voldoen aan de taaleisen van de gastuniversiteit.

Aanvullende vereisten voor een studieperiode met master niveau vakken binnen Europa:

  • op het moment van aanmelding minimaal 30 ects van het tweede en derde studiejaar hebben behaald;
  • voldoen aan de taaleisen van de gastuniversiteit.

Aanvullende vereisten voor een studieperiode buiten Europa:

  • op het moment van aanmelding minimaal 30 ects van het tweede en derde studiejaar hebben behaald;
  • een GPA (grade point average) van minimaal 7.0;
  • in het bezit van een geldige taaltoets: alleen een geldige TOEFL of IELTS toets wordt geaccepteerd;
  • voldoen aan specifieke eisen gesteld door de gastuniversiteit (zie IESE ).

Voor meer informatie over taaleisen en andere specifieke vereisten van de gastuniversiteiten kijk op IESE .

Algemene opmerkingen

Het voldoen aan de minimale vereisten betekent niet automatisch dat een student wordt geselecteerd. De definitieve selectie wordt gemaakt door een beoordelingscommissie. De commissie kijkt daarbij naar het totaalbeeld de ingediende dossiers. Factoren die een rol spelen zijn o.a. GPA, motivatie om te studeren aan de specifieke gastuniversiteiten, culturele sensitiviteit, studie fase, studie verloop, eerdere buitenland ervaringen etc. Het is belangrijk dat de commissie over alle relevante informatie beschikt om een goede selectie te kunnen maken.

Indien het aantal geschikte kandidaten voor een bepaalde universiteit groter is dan het aantal beschikbare beurzen of plaatsen, bepaalt de commissie welke studenten het meest geschikt zijn. De commissie zal altijd proberen om zoveel mogelijk studenten te plaatsen bij de universiteit die hun voorkeur heeft. Voorrang wordt gegeven aan studenten die nog niet eerder via een uitwisselingsprogramma van de faculteit in het buitenland hebben gestudeerd of stage gelopen.

LLB International and European Law

Students of the English taught LLB programme International and European Law have a mandatory exchange period scheduled for the first semester of the third study year. They are expected to spend that period at a partner university that offers courses on bachelor level for exchange students. Students are required to pass a minimum of 30 ECTS during their exchange semester; at least 25 ECTS must consist of law courses. A maximum of 5 ECTS can consist of non-law courses which are related to the programme (e.g. criminology, international relations, political science, etc.). The characterisation of the courses is at the discretion of the Board of Examiners.

Students that would like to work towards access to the Bar and/or judiciary in their home country can also use this exchange period to study at a partner university in their home country.

There are exchange possibilities inside Europe and outside Europe in countries like Argentina, Mexico, Indonesia, Australia and New Zeeland.

Due to the difference in educational systems it is not possible to study in countries like the USA and Canada. In these educational systems, the students, after high school, first go to college for four years and can subsequently enter a law school, if they pass the very competitive selection process. The Faculty of Law has exchange agreements in these countries with Law Schools, not colleges. Courses that are open to exchange students are usually third or fourth year law courses, the level of which is comparable to master courses in the Netherlands. As a result of this our exchange students often sit side by side with the LLM students or students who have almost finished their law degree and are preparing for the Bar Exam in their country. As a result of this, our partners in these countries require us to select only advanced law students. Advanced in this case means: students who are in their master programme here in Groningen. In very special cases exceptions may be possible, but only at the discretion of the selection committee. The selection committee will always give priority to the requirements of the partner universities over students’ preferences.

Laatst gewijzigd:26 juli 2018 13:37
printView this page in: English