Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering

Pastoor Schmeitsprijs voor de Sterrenkunde voor dr. Selma de Mink

27 mei 2019

Tijdens de Nederlandse astronomenconferentie in Paterswolde is aan dr. Selma de Mink de Pastoor Schmeitsprijs voor de Sterrenkunde uitgereikt. De prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan een astronoom die in de afgelopen vijf jaar een wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd van uitzonderlijk belang. De stichting voor de Pastoor Schmeitsprijs zetelt in Groningen; voorzitter is prof. dr. Van der Hulst van het Kapteyn Astronomical Institute (RUG).

Dr. Selma de Mink; foto: UvA
Dr. Selma de Mink; foto: UvA

Dr. Selma de Mink is Associate Professor aan het Anton Pannekoek Instituut van de Universiteit van Amsterdam en aan GRAPPA – GRavitation AstroParticle Physics Amsterdam. Haar onderzoek toonde aan dat de effecten van magneetvelden, rotatie en dubbelsterinteracties de evolutie van zware sterren op doorslaggevende wijze beïnvloeden.

Evolutie van dubbelsterren
De Mink liet zien dat sterren in nauwe, zware dubbelsterren snel genoeg roteren om zogenoemde chemisch homogene evolutie te ondergaan, waardoor de dubbelster weinig massa uitwisselt, niet wijder wordt tijdens de evolutie, en veel zwaardere zwarte gaten als rest nalaat dan verwacht zonder dit effect.

Het belang en de erkenning van haar baanbrekende onderzoek is ook gebleken uit vele prestigieuze prijzen die zij de afgelopen jaren ontving zoals een Top Grant van NWO in 2015, een ERC Starting Grant in 2016, een NWO Vidi Grant in 2017, en een Aspasia Grant in 2018.

Pastoor Schmeits’ nalatenschap
De Schmeitsprijs is vernoemd naar de in 1851 geboren Maria Paschalis Schmeits, vele jaren kapelaan van de Sint Servaas in Maastricht en daarna pastoor in Venray. Hij had grote belangstelling voor de natuurwetenschappen en de humaniora en deed zelf ook verschillende sterrenkundige waarnemingen. Bij overlijden liet hij geld na voor ‘het bevorderen van de studie der sterrenkunde’.
Meer info

Laatst gewijzigd:29 mei 2019 12:23

Meer nieuws