Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Jan Penprijs 2017

Voor het beste profielwerkstuk Economie & Maatschappij

Het Gammasteunpunt reikt jaarlijks de Jan Penprijs uit aan de leerling met het beste profielwerkstuk Economie & Maatschappij. Alle leerlingen uit 5 havo en 6 vwo kunnen hun E&M-profielwerkstuk inzenden. Aan de eerste prijs is, naast eeuwige roem, ook een geldbedrag van 200 euro gekoppeld. En de tweede, derde en de publieksprijswinnaars gaan ook niet met lege handen naar huis!

Jury

In de vakkundige jury voor de profielwerkstukprijs zitten twee docenten van middelbare scholen, twee docenten van de universiteit en de prijswinaar van de Jan Penprijs van vorig jaar. De jury let op de originaliteit van het onderwerp, de inhoudelijke kwaliteiten en de kwaliteit van de presentatievorm.

  • H. Steenbergen is opleidingscoördinator en docent Sociologie aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
  • M. Inklaar is decaan en docent Economie op het Dollard College in Winschoten
  • C. Diederiks is vakdidacticus Aardrijkskunde en docent aan de faculteit in Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
  • R. Bults is docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen op het Dr Nassau College in Assen
  • I. van Noort is de winnares van de Jan Penprijs 2016

Procedure

Uit alle inzendingen worden vijf werkstukken genomineerd voor de Jan Penprijs. Op de dag van de prijsuitreiking (23 maart 2017!) krijgen deze genomineerden de mogelijkheid om hun werkstuk te presenteren. Samen met de genomineerden voor de Alfa- en Bètasteunpuntprijzen strijd je ook voor de publieksprijs. Genoeg profielwerkstukprijzen te winnen dus!

Wie was Jan Pen?

Jan Pen (1921-2010) was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en bijna een halve eeuw columnist voor Het Parool. Hij schreef boeken als Kijk, economie, waarin hij economie inzichtelijk maakte voor een groot publiek. Pen is de bedenker van de Pen’s Parade, een grafische voorstelling voor inkomensverdeling. In deze figuur worden gezinnen of personen op de x-as gerangschikt van arm naar rijk, terwijl op de y-as de hoogte van het inkomen wordt aangegeven.

In het kort

  • Alle Havo 5- en vwo 6-leerlingen konden hun profielwerkstuk opsturen tot uiterlijk 1 maart 2017.
  • Donderdag 23 maart 2017 is de profielwerkstukprijsuitreiking in de Aula, Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen.
  • De jury kiest het beste profielwerkstukprijs, maar er is ook een publieksprijs.
  • Vragen? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl
Laatst gewijzigd:11 september 2017 14:11