Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenM&O

Managers en leiderschap

Elk bedrijf heeft haar eigen structuur en bijbehorende managementstijl, maar wanneer beheerst een manager nou goed leiderschap?

Leiderschap?
Leiderschap?

Managers en leiderschap

Wanneer beheers je goed leiderschap? Of wanneer ben je een goede manager? Er is geen afgebakend antwoord op deze vragen, want de antwoorden zullen verschillen per land, per regio, per bedrijf en per individu. Bovendien hangt het ook af van externe factoren. Hoe is de economische situatie in een bepaald land? En hoe stabiel is de politieke situatie? Wat doet de concurrent? Kortom, er zijn veel factoren die meespelen als we het hebben over goed leiderschap.

Management in verschillende landen

Als gevolg van de globalisering gaan steeds meer bedrijven zich verspreiden over de wereld, zo verplaatsen ze delen van hun productieproces naar lagelonenlanden. Tijdens deze verspreiding lopen ze tegen grote verschillen aan als het gaat om cultuur. Hofstede heeft vier dimensies opgesteld, waarmee hij culturen van meerdere landen heeft gemeten. Aan de hand van deze metingen kunnen culturen van de landen worden vergeleken. Helaas gaat het niet altijd zo makkelijk als hierboven beschreven wordt, want zelfs binnen de grenzen van een land zijn er veel verschillende culturen te vinden. Eén van de dimensies van Hofstede is machtsafstand. Deze dimensie geeft de machtsafstand in een cultuur weer. Een grote afstand kan gevonden worden in Aziatische landen waar de afstand tussen werkgever en werknemer vaak groot is. In Nederland is de machtsafstand relatief klein, wij voelen weinig afstand tot onze baas. De mate van afstand bepaalt in hoeverre je dingen van je baas snel aan zult nemen en de mate waarin je tegen je baas in durft te gaan. In Aziatische landen zullen werknemers minder snel tegen hun baas ingaan of zelf ideeën opperen, terwijl dit in Nederland de normaalste zaak van de wereld is.

Management in verschillende bedrijven

Zoals al eerder genoemd, zijn er binnen landen veel verschillende culturen. En zelfs tussen bedrijven zal je verschillen zien in bedrijfscultuur. Google heeft een hele vrije bedrijfsstructuur om innovatie te stimuleren, terwijl er bij gemeentes juist veel procedures zijn opgesteld waarin precies beschreven staat wanneer welke stappen gezet moeten worden. Voor elk type bedrijf zijn weer andere managementvaardigheden nodig om met de structuur om te gaan.

Als manager moet je leiding kunnen nemen en knopen door kunnen hakken, daarnaast moet je goed met het personeel om kunnen gaan en externe contacten tevreden kunnen houden. Bovenal moet je het doel van de organisatie natuurlijk niet uit het oog verliezen, uiteindelijk moeten de keuzes resulteren in het behalen van het doel van de organisatie. Dit zijn algemene kwaliteiten welke handig zijn voor een manager, maar voor elke bedrijfscultuur zijn weer andere aanvullende vaardigheden nodig.

Toepassen in PWS:

Vergelijk twee bedrijven, ééntje met een vrije structuur (denk aan google) en ééntje met een centrale structuur; wat voor rol heeft management in deze bedrijven? Waar liggen overeenkomsten en waar zie je verschillen? Ook kun je twee landen vergelijken. Waar zal je sneller succes behalen met een duidelijke hiërarchische structuur waarbij de manager op een voetstuk wordt geplaatst? Waarom werkt dit in bepaalde landen wel heel goed en in andere niet?

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan een economische studie, misschien is dat iets voor jou! Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl!

Terug naar alle M&O onderwerpen voor het profielwerkstuk

Laatst gewijzigd:07 juni 2018 13:51