Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenMaatschappijleer/-wetenschappen

Kindertekeningen, ontwikkeling en trauma's

Tekende jij als kind ook altijd een huis met een zon, wolken en gras? Of een poppetje met bezemstelen als handen? Was jij ook wel eens jaloers op de prachtige tekeningen die een klasgenootje kon maken, terwijl jij niet verder kwam dan je naam in de rechterbovenhoek? Kindertekeningen geven erg veel inzicht in de ontwikkeling van intelligentie, motoriek, focus en ook in trauma’s en traumaverwerking. Heb jij je weleens afgevraagd waarom kleuterjuffen kindertekeningen zo belangrijk vinden, waarom tekenen zoveel gebruikt wordt in de jeugdzorg of wat de invloed van digitalisering is op de kindertekeningen? Verdiep je dan voor je PWS in de wondere wereld van de kinderkunst en de wetenschap erachter!

kindertekeningen
kindertekeningen

Kindertekeningen en intelligentie

Hoe zouden Albert Einsteins kindertekeningen eruit gezien hebben? Kun je aan jouw kindertekeningen zien dat je nu op het vwo zit? Kinderen beginnen niet meteen als een ware Picasso met een meesterwerk. Net als leren lopen, praten en lezen, leren kinderen ook tekenen. Het begint met krassen: dit wordt ook wel de kinesthetische fase van het tekenen genoemd. Daarna volgen rondere vormen, waarbij het tekenen van een gesloten cirkel gezien wordt als moment waarop het kind het verschil kan zien tussen zichzelf en de buitenwereld. Zo zijn er verschillende ontwikkelingsfasen in tekeningen aan te wijzen bij kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer een kind afwijkt van deze ‘standaard’ fasen, dit ook kan duiden op een afwijkende intelligentie. Het kan absoluut interessant zijn voor je profielwerkstuk om te onderzoeken op welke manier zo’n kindertekening de intelligentie van een kind kan voorspellen.

tekenen op de ipad
tekenen op de ipad

Kindertekeningen en digitalisering

De Onderwijsinspectie heeft in het schooljaar 2015-2016 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van kindertekeningen. De inspectie kwam tot de conclusie dat de kindertekeningen van nu minder gedetailleerd zijn dan twintig jaar geleden. Hoe komt dat? Kunnen kinderen zich tegenwoordig minder goed concentreren op iets als een tekening door de snelheid van onze maatschappij? Door de snelheid van onze digitale communicatie? De relatie tussen de kwaliteit van kindertekeningen en digitalisering kan een erg interessant en actueel onderwerp zijn voor je profielwerkstuk. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld kindertekeningen van vroeger en nu vergelijken op een bepaald kenmerk.

Gender, ADHD, dyslexie en talenten

Tom Daley, olympisch kampioen duiken, tekende op 9-jarige leeftijd zichzelf al op een duikplank met olympische ringen en ‘London 2012’ op de achtergrond. Naar aanleiding hiervan zou je je kunnen afvragen: wat zegt een kindertekening over het zelfbeeld van een kind? Het is erg actueel en interessant om te kijken naar de voorspellende kracht van kindertekeningen wat betreft talentontwikkeling, sekseverschillen, ADHD of dyslexie.

Ieder kind is verschillend en ieder kind heeft andere talenten en zwaktes. Zo ook wat betreft het maken van kindertekeningen. Jongens ontwikkelen zich over het algemeen iets later dan meisjes, is dat ook terug te zien in kindertekeningen? Tekenen kinderen met dyslexie misschien andere dingen dan kinderen zonder dyslexie - met andere woorden: kun je aan een kindertekening zien of een kind dyslexie heeft? Hebben de tekeningen van kinderen met ADHD andere kenmerken dan die van kinderen zonder ADHD? Zorg ervoor dat je een specifieke doelgroep kiest als je hiermee aan de slag gaat. Anders wordt je onderzoek te breed.

olympische spelen 2012
olympische spelen 2012

Kindertekeningen en traumaverwerking

Kindertekeningen worden vaak ingezet in de jeugdzorg of door maatschappelijk werkers op scholen om inzicht te krijgen in trauma’s of belevenissen van kinderen. Wat lastig onder woorden te brengen is, blijkt soms makkelijker te tekenen. In de jeugdzorg worden kindertekeningen gebruikt bij het verwerken van bijvoorbeeld huiselijk geweld, een echtscheiding of bij rouw. Hou hierbij wel rekening met de gevoeligheid van de gebeurtenissen, als je hierop ingaat. Bij het Internationaal Strafhof worden kindertekeningen zelfs aanvaard als bewijs bij oorlogsmisdaden. Maar hoe ‘lees’ je die tekeningen nou? Hoe herken je als leerkracht bijvoorbeeld huiselijk geweld bij een kind, door naar de tekeningen te kijken? Werkt tekenen ook bij het verwerken van een trauma, of kunnen tekeningen alleen gebruikt worden om een trauma te herkennen? Dit kunnen interessante invalshoeken voor je PWS zijn.

Vind je dit een interessant onderwerp?

Misschien is de studie Pedagogische Wetenschappen wel wat voor jou! Meer weten over deze studie? Bezoek dan de open dag, doe mee aan een webklas of zelfs aan Een dag student!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:01