Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenEconomie

Bijbaantjes

Wat extra geld verdienen?
Wat extra geld verdienen?

Volgens het CBS hadden in 2016 ruim 210 duizend scholieren in het voorgezet onderwijs een bijbaan. Daarmee hebben vier op de tien scholieren werk. Heb jij een bijbaantje achter de kassa of als vakkenvuller? Laat dat dan je inspiratie voor je PWS zijn!

Scholieren op de arbeidsmarkt

Jongeren vormen een belangrijke, omvangrijke groep op de arbeidsmarkt en binnen de economie. Je kunt voor je PWS onderzoeken welke rol scholieren op de arbeidsmarkt spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hun aandeel in de arbeidsmarkt, maar ook aan de sectoren waarin ze werken, het aantal uren dat zij werken en hoeveel zij gemiddeld verdienen. Welke redenen zouden hiervoor zijn? Hoe houden deze verband met elkaar? Bijbaantjes hebben voor- en nadelen. Een groot voordeel is natuurlijk het geld dat je ermee verdient, maar ouders zijn vaak bang voor een nadelig effect op je schoolprestaties. Of dat zo is, kun je ook voor je PWS onderzoeken.

Juridische aspecten

Verder zijn er ook enkele juridische aspecten, die van belang zijn bij het hebben van een bijbaantje, zoals de arbeidsovereenkomst en de bijbehorende CAO. Hierin vind je op hoeveel vrije dagen je recht hebt, maar ook welke rechten (en plichten) je kent bij ontslag. Daarnaast is de Arbowet belangrijk. Hierin staat vanaf wanneer je mag werken, hoelang en wat je mag doen tijdens je bijbaan. Deze aspecten kun je ook meenemen in je PWS.

Bijverdienende klasgenoten

Naast een literatuuronderzoek en het in kaart brengen van de Nederlandse bijbaansituatie, kun je ook een eigen onderzoek doen. Zo kun je je school onder de loep nemen en een enquête onder je medescholieren afnemen. Met behulp van deze enquête kun je dan de bijbaansituatie bij jouw op school vergelijken met die van heel Nederland. Onderzoek bijvoorbeeld hoeveel van jouw medescholieren een bijbaan heeft, in welke sectoren, voor hoeveel uren en hoeveel zij verdienen. Vraag ook naar hun motieven om te werken en naar de relatie met hun schoolprestaties.

Vervolgens leg je de link tussen de Nederlandse scholieren en jouw klasgenoten. Werken zij evenveel of minder? Zou je redenen kunnen verzinnen waarom dit zo is? Met deze discussie kun je je PWS afronden.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Als dit vooral door de economische aspecten kwam, kijk dan eens bij Economie. Spraken de juridische aspecten je vooral aan, dan is misschien de studie Rechtsgeleerdheid iets voor jou. Als je het eigen onderzoek het leukste vond, kijk dan eens bij Sociologie. Volg eens een webklas of kom naar de open dag van de RUG!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl!

Laatst gewijzigd:07 juni 2018 13:01