Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpen

Invloed van aardbevingen

De gevolgen van heftige aardbevingen zijn niet te overzien, en de kosten voor de wederopbouw van getroffen gebieden lopen maar op. Is het aantal aardbevingen toegenomen of zijn er ook andere factoren die daar een rol in spelen? Combineer aardrijkskunde met economie om dit probleem te onderzoeken.

Gasboringen in Groningen
Gasboringen in Groningen

Aardbevingen – Tektoniek en Gasboringen

Een aardbeving is een trilling in de aardkorst. Maar de oorzaken en gevolgen kunnen enorm uiteenlopen, en dat maakt het een interessant en veelzijdig thema. In dit stuk tekst worden er enkele suggesties gedaan, maar er zijn nog veel meer profielwerkstukonderwerpen waarin het thema aardbeving een leidende rol kan spelen.

Gasboringen in Groningen

Het nieuws staat de laatste jaren bol van de gasboringen in Groningen door de NAM, het Nederlandse staatsbedrijf dat het monopolie heeft om naar gas te boren in Oost Groningen. Hier ligt het grootste gasveld van Europa en de opbrengsten zijn een belangrijke stimulans voor de Nederlandse economie. De oorzaak van de aardtrillingen in dit gebied zijn echter wel gevolg van deze gasboringen, doordat de grond boven deze gasvelden langzaam zakt.

CO2 opslag
CO2 opslag

CO2-opslag onder de grond – Draagvlak?

Een creatieve en nuttige oplossing is de ruimte die ontstaat door de gasboringen op te vullen. De opslag van CO2 is een mogelijke oplossing, waarmee een ander probleem ook wordt opgelost, namelijk de hoge hoeveelheid CO2 in de dampkring. Door deze CO2 ‘af te vangen’ komt dit niet in de atmosfeer terecht en kan het versterkt broeikaseffect beperkt worden. Er is veel onderzoek gedaan en het wijst uit dat dit tegenwoordig veilig kan. Alleen er is geen draagvlak; bewoners zijn tegen en botsen met de overheid. Die zegt op haar beurt dat er voorheen gas onder die grond zat, wat vele male gevaarlijker was. Hoe komt het dat er weinig draagvlak is, wat wordt er gedaan?

Wederopbouw in rampgebieden

De aardbevingen in Groningen hebben een beving die relatief laag is. Op andere plekken in de wereld zijn echter regelmatig aardbevingen met desastreuze gevolgen voor de bevolking. Sinds de mens meer bouwt, is de schade hoger. De schaal van Mercalli meet aardbevingen aan de gevolgen. De wederopbouw gaat niet altijd voortvarend en zo zijn er veel berichtgevingen bekend van hulporganisaties die falen in hun hulp.

Je profielwerkstuk

Met je profielwerkstuk kun je echt alle kanten op. 'Aardbevingen' is dan ook meer een thema dan een onderwerp. Je zou bijvoorbeeld in het geval van Groningen op zoek kunnen gaan naar mogelijkheden die er zijn om de aardtrillingen te verminderen, maar ook naar de problemen met draagvlak. Ook kun je verdieping zoeken in de wederopbouw in rampgebieden, werken de hulporganisaties goed samen?

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan is een studie aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen misschien wel iets voor jou. Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG. Ook hebben we een blog waarbij we regelmatig geografische en planologische onderzoeken uitlichten. Neem eens een kijkje!

Kom je er niet uit of heb je aanvullende vragen? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:16