Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieStudieondersteuningProfielwerkstukGammasteunpunt

'Romi had 't door: we winnen!'

De Nijmeegse Daphne Dams en Romi Klievink wonnen met hun profielwerkstuk de Jan Pen-prijs.
De Gelderlander
De Gelderlander

door Bianca Govers

NIJMEGEN - 'Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Groter liefde heeft niemand dan wanneer hij zijn ziel aflegt voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik jullie heb opgedragen.'

Dit stukje uit het Bijbelverhaal van Johannes staat voor op het profielwerkstuk 'Vriendschap: een illusie?', gemaakt door Daphne Dams en Romi Klievink. Het lijkt van de buitenkant een gewoon verslag. Maar dat is het niet. De leerlingen uit 5vwo en 6vwo van het Nijmeegse Dominicus College wonnen er de Jan Pen-prijs mee. Deze award, vernoemd naar de inmiddels overleden econoom, reikt de universiteit van Groningen jaarlijks uit. "We hebben de prijs nu mooi naar Nijmegen weten te halen", zegt Romi. Samen met Daphne en hun begeleider Helle Hendriks zit ze nog even na te genieten van de overwinning. Voor hen staat een skitaart, die is net bezorgd.

Een jaar geleden begonnen de vwo'ers, die ook goede vriendinnen zijn, aan hun profielwerkstuk. Ze besloten op hun school de verschillen in vriendschappen tussen jongens en meisjes in de onderbouw en bovenbouw te onderzoeken. "In onze vriendengroep zitten ook veel jongens. We merken dat die banden toch anders zijn. Het leek ons interessant om te bekijken of dat ook zo is", vertelt Daphne. Hiervoor onderzochten ze twee klassen van het Dominicus College: 2vwo en 5vwo. Deze leerlingen vulden een vragenlijst in. Daarop stonden vragen als 'wie zijn je beste vijf vrienden van school?' en 'waar praten jullie over?'. Aan de hand van de antwoorden brachten ze de vriendschapsnetwerken in kaart. Daaruit kwam naar voren dat leerlingen uit de onderbouw vooral vrienden hebben in hun klas. Bij de vijfdejaars is dat niet zo. Romi: "Opmerkelijk is dat sommige jongeren iemand als beste vriend zien, maar dat niet altijd wederzijds is." Een andere conclusie die het tweetal trok, was dat ruzies meestal binnen een dag zijn opgelost - 'sneller dan we hadden gedacht'. Bij meiden, vooral uit de bovenbouw, kan het soms iets langer duren.

Verder bleek dat jongens uit de onderbouw niet spreken over hun gevoelens. Ze hebben het vooral over dagelijkse bezigheden. De oudere jongens praten wel over hun relaties, ook roddelen ze. "Jongens uit de de tweede klas hebben na school vooral contact via sociale media. Schrikbarend, vonden we", zegt Romi. Voor hun werkstuk namen ze een keer contact op met de universiteit van Groningen. Zodoende dat ze in de mailingslijst stonden en ze benaderd werden voor de Jan Pen- prijs. "Toen er een socioloog op het podium stond, had Romi het door", vertelt Daphne. "In mijn oor fluisterde ze: dat past bij ons onderwerp, dan moeten wij de winnaars zijn." En inderdaad.
De Gelderlander, 8 april 2015

Laatst gewijzigd:09 september 2015 14:16