Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntHoe schrijf je een pws?

Interview

Een interview kan een verfrissende invalshoek bieden voor je profielwerkstuk. Maar wanneer is een interview nodig? En hoe pak je zo’n interview aan?

Voor welke vakken?

Geldt voor alle vakken, maar vooral bij geschiedenis, talen en maatschappijleer.

De setting van je interview is erg belangrijk. Een tafel creëert afstand tussen jou en je gesprekspartner, terwijl een luie zitstoel een interview misschien iets te comfortabel maakt. Bron: "Pauw en Witteman" by Jos van Zetten - http://www.flickr.com/photos/josvanzetten/4410032589/.
De setting van je interview is erg belangrijk. Een tafel creëert afstand tussen jou en je gesprekspartner, terwijl een luie zitstoel een interview misschien iets te comfortabel maakt. Bron: "Pauw en Witteman" by Jos van Zetten - http://www.flickr.com/photos/josvanzetten/4410032589/.

Wanneer maak je gebruik van een interview?

Bedenk van tevoren goed of een interview daadwerkelijk iets toevoegt aan je onderzoek. In de meeste gevallen zijn de antwoorden op je vragen wel in de literatuur terug te vinden. Er zijn drie redenen waarom een interview bruikbaar is voor je onderzoek. Je bent op zoek naar:

1.       Een mening. Mocht je een onderzoek doen naar de vraag of sprookjes wel kindvriendelijk zijn, dan hoef je geen toelichting van een specialist te hebben. Je kunt namelijk mensen in je omgeving naar hun mening vragen en van deze gesprekken bijvoorbeeld een onderscheid tussen jong en oud maken.

2.       Een persoonlijke ervaring. Een interview voegt een diepere laag toe aan je onderzoek. Dit is zeker het geval als het om persoonlijke verhalen gaat. Als je bijvoorbeeld een onderzoek doet naar de bouw van de Berlijnse muur, dan kan praten met ooggetuigen een interessante toevoeging zijn. Persoonlijke ervaringen maken je profielwerkstuk levendig.

3.       Nieuwe inzichten. Stel: je doet een onderzoek naar dyslexie en hoe dat wordt gediagnosticeerd, dan kan je bijvoorbeeld een remedial teacher van een scholengroep interviewen over zijn of haar ervaring vanuit de praktijk.  

Wees je er echter van bewust dat professionals erg druk zijn. Daarnaast moet je je goed afvragen wat een specialist toevoegt en of die informatie niet elders te vinden is.

Hoe wordt een interview succesvol?

Een succesvol interview heb je zelf in de hand. Een viertal stappen helpen je hierbij:

Stap 1. Oriëntatie

In een succesvol interview gaat flink wat tijd zitten, en de meeste tijd zit in de voorbereiding. Eerst moet je je goed inlezen in de literatuur van jouw onderwerp. Als je de context van het interview weet, is dat al de helft van het werk. Het is ook verstandig wat biografische gegevens (als die er zijn) van je gesprekspartner op te zoeken. Als je ingelezen bent, neem je contact op met je gesprekspartner. Denk van tevoren goed na over hoe je het contact precies wilt leggen. Een professionele benadering kan bijvoorbeeld het verschil maken tussen een positieve of een negatieve reactie. Het is belangrijk om eerst iemand op de hoogte te stellen van je ideeën en waarom het interview een toevoeging kan zijn aan je profielwerkstuk. Dit kan via e-mail of een brief, maar ook via de telefoon.

Stap 2. Voorbereiding van de vragen

Goede vragen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zet voor de zekerheid de vragen die wilt stellen op een papiertje. Oefen deze vragen met je ouders of klasgenoten en kijk of de vraagstelling duidelijk is en de juiste volgorde heeft. Handig is om van tevoren jouw vragen naar je gesprekspartner op te sturen, zodat hij of zij zich alvast op het interview kan voorbereiden. Zet deze vragen (met subvragen) tijdens het interview op papier, zodat je de volgorde tijdens het interview goed in de gaten kunt houden. Op deze manier weet je ongeveer waar het interview naar toe gaat en weet je ook zeker dat je op de meest prangende vragen een antwoord krijgt.

Stap 3. Tijdens het interview

Tijdens het interview merk je dat het gesprek niet altijd zo gaat als je van tevoren had gedacht. Dat is niet erg, want soms krijg je juist hele interessante dingen te horen. Bereid je wel voor op dit soort momenten, zodat je daar ook op kunt doorvragen. Je zult merken dat bij elke gesprekspartner weer een andere vraagstelling het beste werkt. De een praat honderduit en moet je soms afkappen, terwijl de ander juist heel bondig kan zijn. Bedenk dus van tevoren goed wie je tegenover je hebt en welke vraagstelling hier het beste op aansluit. Het is verstandig om vooral open vragen te stellen in plaats van gesloten vragen, zeker bij minder spraakzame mensen. Gesloten vragen zijn vragen die je met een alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden. Vermijd tijdens het gesprek suggestieve vragen (vragen die de geïnterviewde naar een bepaald antwoord sturen) of retorische vragen (vragen waarbij het antwoord al vast staat).

Voorbeeld retorische vraag:

Vond u het vervelend dat de Berlijnse muur werd gebouwd? (antwoord is natuurlijk: ja. Er zijn weinig mensen die een voordeel ondervonden van de bouw van de muur).

Voorbeeld suggestieve vraag:

Vindt u ook niet dat ISIS een boevenstaat is? (hier leg je de term ‘boevenstaat’ in de mond van de geïnterviewde).

Voorbeeld gesloten vraag:

Is het goed dat scholieren met dyslexie extra aandacht krijgen? (minder spraakzame mensen zullen hier met alleen ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden).

Voorbeeld open vraag:

Waarom zouden scholieren met dyslexie extra aandacht moeten krijgen? (de geïnterviewde moet nu over een argument nadenken).

Stap 4. Het afronden van een interview

Aan het eind van het interview is het verstandig om met je gesprekspartner afspraken te maken over het vervolg van je onderzoek. Stuur voordat je je profielwerkstuk inlevert een versie naar je gesprekspartner op, zodat hij of zij kan zien wat je met de informatie hebt gedaan. Als de geïnterviewde dan nog op- of aanmerkingen heeft, kan je dat nog aanpassen. Het is namelijk niet netjes als je gesprekspartner het interview terugleest en zich daar niet in herkent. Ook is het belangrijk om voor jezelf te reflecteren op het interview. Besef goed dat jij als interviewer ook bewust en onbewust onderdeel bent van het gesprek. Mocht je na het interview nog met vragen zitten, neem dan gerust nog even contact op met de geïnterviewde.

Geluidsapperatuur is handig en zorgt ervoor dat je het interview nog eens kan terugluisteren.
Geluidsapperatuur is handig en zorgt ervoor dat je het interview nog eens kan terugluisteren.

Do’s and don’ts bij interviews

Do’s:

-         Neem opnameapparatuur mee. Professionele opnameapparatuur is vaak via school te regelen en anders is de opnamefunctie van je Smartphone (dictafoon) ook van redelijke kwaliteit (controleer altijd wel eerst of het goed genoeg werkt). Wat het nut is van een interview opnemen? Je kan het later nog eens terugluisteren en je hoeft niet als een bezetene mee te schrijven. Zo loop je niet het risico dat je essentiële informatie mist of dingen verkeerd interpreteert. Een ander voordeel: tijdens het interview kun je je gesprekspartner gewoon blijven aankijken. Vraag voorafgaand aan het interview eerst aan je gesprekspartner of het goed is als je het gesprek opneemt.

-         Neem een presentje mee. Vaak kan een bloemetje of een andere kleinigheid het ijs breken en dat komt ten goede aan het interview.

-         Bedenk van tevoren goed: welke vragen krijg ik door de literatuur beantwoord? Stel een inwoner van Berlijn bijvoorbeeld niet de vraag wanneer de muur viel, dat kun je zelf natuurlijk ook wel vinden.

-         Kom je afspraken na. Als je beloofd hebt om nog contact op te nemen met de geïnterviewde, doe dat dan ook.

-         Het is niet erg om kritisch te zijn: vraag door en stel antwoorden ter discussie. Dit levert juist de beste interviews op.

Don’ts:

-         Let op je houding tijdens het interview. Ga niet onderuitgezakt luisteren en neem een actieve houding aan. Luister aandachtig.

-         Kom niet te laat! Dat is onprofessioneel en niet netjes.

-         Word niet te snel informeel. Zeker ouderen stellen het zeer op prijs als je ze met ‘u’ aanspreekt.

-         Lever je profielwerkstuk niet in zonder dat je gesprekspartner ernaar heeft gekeken.

Laatst gewijzigd:18 september 2017 11:09