Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntHoe schrijf je een pws?

De onderzoeksvraag

Een goede onderzoeksvraag komt niet uit de lucht vallen, dus: lezen, lezen, lezen!
Een goede onderzoeksvraag komt niet uit de lucht vallen, dus: lezen, lezen, lezen!

Wanneer je eenmaal een onderwerp voor je profielwerkstuk gevonden hebt, moet je bepalen wat je precies wilt gaan onderzoeken. Dit geef je weer in je onderzoeksvraag. Om een onderzoeksvraag op te stellen, moet je goed weten wat je met je onderzoek wilt bereiken. Wat is het doel van je onderzoek? Is het mogelijk om dit doel te halen? Het is bijvoorbeeld niet te verwachten dat je door je onderzoek dé verklaring kunt geven voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Naar die verklaring wordt door verschillende onderzoekers al jaren gezocht. Wel kun je met je onderzoek proberen een aantal van deze verklaringen op een rijtje te krijgen. Of je kunt proberen je oordeel over een mogelijke verklaring te formuleren. Hieronder vind je drie links naar hulp bij het formuleren van onderzoeksvragen.

Een onderzoeksvraag komt niet uit de lucht vallen

Om een goede onderzoeksvraag te kunnen opstellen, moet je al iets meer van je onderwerp afweten. Je begint dus niet meteen met het formuleren van hoofd- en deelvragen. Het beste kun je beginnen door globaal in te lezen, kijk verder voor meer informatie.

Het afbakenen van de onderzoeksvraag

Op basis van het doel dat je met je onderzoek hebt, stel je een onderzoeksvraag op. Bij het formuleren van je onderzoeksvraag is het van belang dat je vraag niet te breed of te smal is. Lees hier verder voor meer informatie over het afbakenen van de onderzoeksvraag.

Het formuleren van deelvragen en hypothesen

Een onderzoeksvraag is vaak te groot om eenvoudig te kunnen beantwoorden. Om het onderzoek beter uit te kunnen voeren, is het daarom verstandig om je onderzoeksvraag op te splitsen in een aantal deelvragen. Door een antwoord te vinden op alle deelvragen, beantwoord je dan uiteindelijk je onderzoeksvraag. Klik op de titel voor meer informatie.

Laatst gewijzigd:14 augustus 2017 12:52