Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienstProject Groninger Kerken

Stappenplan voor een businessplan

De kerk van Scheemda voor een kerstmarkt?
De kerk van Scheemda voor een kerstmarkt?

Het omzetten van een idee in een businessplan

Het opzetten van een businessplan helpt je om een creatief idee om te zetten in een uitvoerbaar plan. Er zijn talloze ideeën te verzinnen om een kerk een nieuw leven in te blazen, maar een cruciaal element in de uitvoering hiervan is simpelweg “geld”. Hoeveel kost het om het plan te realiseren? Hoeveel kost het om de onderneming draaiende te houden? Wat is je verdienmodel? Hoeveel mensen kunnen we verwachten en hoeveel zijn zij bereid te betalen? Zijn er eventueel subsidies aan te trekken? Wie gaat het project financieren?

Om antwoord te geven op dit soort vragen, hebben we een onderscheid gemaakt tussen 4 aspecten van een businessplan: het doen van een marktonderzoek, het opzetten van een marketingplan, het opzetten van een financieel plan en het creëren van een plan-van-aanpak. Ons eigen mini-businessplan.

Marktonderzoek:
Allereerst is het belangrijk om voldoende informatie te hebben over de markt waarin je je gaat begeven, hiervoor kan je een marktonderzoek doen. Het marktonderzoek heeft in het geval van herbestemming met name te maken met de gemeente van het dorp. Wat willen de dorpsbewoners graag dat er met de kerk gebeurt?

Maak een omgevingsanalyse:

 • Wie zijn de belanghebbende partijen?
 • Wat zijn de wetgevingen? Heb je bepaalde vergunningen nodig?
 • Heb je directe en/of indirecte concurrenten?

Doelgroepsanalyse:

 • Welke mensen komen hierop af? (leeftijd/opleiding, etc)
 • Waar komen de mensen vandaan? Van hoever zijn ze bereid te komen?
 • Hoe vaak zijn de mensen bereid te komen?
 • Hoeveel zijn de mensen bereid te betalen voor een bezoek?

Marketingplan:
Bedenk goed hoe je je product wilt gaan verkopen. Hoe zorg je ervoor dat mensen graag naar jouw kerk komen en bereid zijn om ervoor te betalen.

 • Bedenk goed wat jouw idee onderscheidt van andere concurrenten. Aan de hand van een SWOT-analyse kan je voor jezelf bepalen waar de krachten, zwakten, mogelijkheden en valkuilen van jouw plan liggen.
 • Aan de hand van de 4 P’s (prijs, product, plaats en promotie) kan je een globale schets maken van datgene wat je aanbiedt.
 • Creëer een communicatieplan. Hoe zorg je ervoor dat mensen jouw nieuwe onderneming kennen? Hoe zorg je ervoor dat ze ook daadwerkelijk komen? Wil je gaan adverteren en hoe wil je dat gaan doen? Welke mediakanalen wil je gaan gebruiken (kranten, social media, posters, flyers, presentaties, mond-op-mond reclame)?

Financieel plan:
Je hebt je marktonderzoek gedaan en er blijkt interesse te zijn voor je idee. Dan is het zaak om te onderzoeken of je plan financieel haalbaar is. Je moet allereerst weten hoeveel geld je nodig hebt om de initiële investering te bekostigen en hoeveel startkapitaal je nodig hebt om de operationele kosten te kunnen opvangen. Vervolgens is de vraag wie deze kosten zal financieren? Wil de kerk zelf bijdragen, wil je investeerders gaan zoeken, wil je een bank benaderen of kies je voor crowdfunding? Uiteraard is de belangrijkste vraag bij elke onderneming of het plan winstgevend is. Om dat te kunnen bepalen, moet je dan aan de hand van je marktonderzoek een verkoopprognose maken en dat vergelijken met de kosten die je maakt. Hopelijk houdt je aan het eind van het jaar een bedrag aan winst (verschil tussen opbrengsten en kosten) over. Hiermee kan je vervolgens (een gedeelte van) je initiële investering terugbetalen. Hoeveel jaar duurt het vervolgens totdat je investering is terug verdiend?

De kerk van Kielwindeweer als feestlocatie?
De kerk van Kielwindeweer als feestlocatie?

Om een goed overzicht te creëren moeten er 3 financiële plannen gecreëerd worden:

Exploitatiebegroting (winst- en verliesrekening)

Verkoopprognose

 • Hoeveel mensen verwacht je?
 • Hoeveel verwacht je dat de mensen betalen?
 • Hoe verwacht je dat dit zich in de toekomst zal ontwikkelen.
 • Schets een aantal scenario’s. Maak een onderscheid tussen een best-case, normal-case en worst-case.
 • (Zijn er subsidies aan te vragen?)

Kosten

 • Operationele kosten
 • Administratiekosten
 • Functionele kosten
 • Personeelskosten
 • Huurkosten
 • Onderhoudskosten
 • (eventueel) afschrijvingskosten

Financieringsplan

 • Hoeveel geld heb je nodig voor de investering?
 • Hoeveel geld heb je nodig als startkapitaal?
 • Wie kan dat geld verschaffen? (lening, aandelen)
 • Wat is de vergoeding voor de geld verschaffer? (rente, dividend?)
 • Wanneer ga je de investering terugbetalen?

Liquiditeitsbegroting

 • Hoe hoog is de initiële investering?
 • Hoeveel start kapitaal heb je nodig?
 • Wanneer komen je inkomsten binnen?
 • Wanneer moet je je crediteuren betalen?
 • Wanneer moet je je lening aflossen?

Plan van aanpak:

Als je tevreden bent over je idee en je een solide financieel plan, dan moet het nog uitgevoerd worden. Van plan tot actie. Een uitgebreide en nauwkeurige planning en takenverdeling is essentieel om te starten. Wanneer wil je de financiering rond hebben? Vanaf wanneer wil je beginnen met verbouwen en hoe lang gaat dit duren? Vanaf wanneer wil je volledig operationeel zijn? Vanaf wanneer wil je je campagne starten? Vanaf wanneer wil je officieel open?

Bedenk vervolgens ook goed wie wat gaat doen. Wat zijn de verantwoordelijkheden? Wat wordt de taakverdeling? Moeten er extra mensen worden aangenomen? Wat wordt de vergoeding?

Voor een uitvoerige omschrijving van een opzet van een businessplan, liquiditeitsbegroting, financieringsplan, winst-verliesbegroting et cetera kijk eens op de website van de MKB service desk (midden-kleinbedrijf).

Opmerking
Mocht je dit PWS voor M&O of economie gaan schrijven, dan moet je er rekening mee houden dat het bedrijfsmatige en financiële gedeelte van het PWS een stuk uitgebreider zal moeten, dan hier wordt omschreven. Ga hierover vroegtijdig in overleg met je PWS-begeleider, wat er precies van je verwacht wordt.

Voor de aanpak voor het schrijven van een businessplan verwijzen je door naar het Gammasteunpunt: gammasteunpunt@rug.nl

Terug naar Jouw businessplan: een maatschappelijk verantwoord onderzoek

Laatst gewijzigd:30 juni 2017 12:07