Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienst

De gelovige zoekt zijn genezing ergens anders

Soms gaan gelovigen anders om met hun gezondheid dan niet-gelovigen, en zoeken ze hun heil buiten de medische gezondheidszorg. Binnen verschillende religieuze stromingen bestaat bijvoorbeeld het fenomeen van gebedsgenezing. Hierbij wordt geprobeerd iemand te genezen, door de hulp in te roepen van God of van bepaalde bovennatuurlijke krachten. Dit wordt vaak gedaan door een religieus geïnspireerde genezer. Ook binnen het christendom zie je dit fenomeen terugkomen. Sommige gelovigen verwijzen terug naar de manier waarop Jezus mensen genas, en zijn oproep aan zijn volgelingen om hetzelfde te doen. Zij geloven in de ‘gave van genezing’. Andere christenen zijn juist erg tegen dit verschijnsel en zien het als iets bijgelovigs. Soms kan gebedsgenezing juist erg negatieve effecten hebben voor gelovigen, vooral als de genezing uitblijft. Mensen kunnen gaan twijfelen aan God en hun geloof, en denken dat ze niet genezen zijn doordat hun geloof niet sterk genoeg was. Ook komt het voor dat er geen juiste hulp verleend wordt aan zieke mensen, met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan Jomanda en de affaire-Sylvia Millecam.

Jomanda die haar hand oplegt bij een mevrouw
Jomanda die haar hand oplegt bij een mevrouw

Bedevaartsoorden

Een fenomeen dat hier mee samenhangt is de bedevaart. Mensen reizen af naar plekken waar iets bijzonders is gebeurd, en waar volgens hen een heilzame werking vanuit gaat. Een bekend voorbeeld zijn de mariaverschijningen, zoals die in het Franse plaatsje Lourdes. In 1858 verklaarde Bernadette Soubirous, toen een 14-jarig meisje, tussen 11 februari en 16 juli verschillende verschijningen te hebben gezien van de Heilige Maagd Maria. Ondertussen is Lourdes uitgegroeid tot de grootste katholieke bedevaartsplaats van Frankrijk. De rooms-katholieke kerk heeft inmiddels 67 wonderen erkend, die worden toegeschreven aan ‘Onze Lieve Vrouw van Lourdes’. Maar ook in Nederland zijn verschillende bedevaartsoorden. Volgens de website ‘Databank Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland’ zijn er 662 officiele bedevaartsoorden in Nederland. Kijk eens in de database naar bedevaartsoorden bij jou in de buurt. Waarom is dit een bedevaartsoord geworden? En is het nog steeds in gebruik? Ga op onderzoek uit!

Hoe sta je hier zelf tegenover? Geloof je in gebedsgenezing? En wat zegt de wetenschappelijke literatuur over dit fenomeen? Is het mogelijk om te genezen doordat je een plek of een persoon bezoekt die ‘speciale krachten’ heeft? Neem anders eens de proef op de som, en ga zelf eens naar een gebedsgenezing! Wat gebeurt er precies tijdens zo’n dienst? En hoe ervaren de mensen dit om je heen? Probeer mensen te interviewen en er achter te komen wat hen beweegt om naar zo’n dienst te gaan.

Laatst gewijzigd:29 augustus 2016 21:38