Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienst

Amerika: de PCCNA

Voorbeeld van een boek uitgegeven door de PCCNA
Voorbeeld van een boek uitgegeven door de PCCNA

Een grote pinkstergemeenschap in Amerika is de Pentecostal Charismatic Churches of North America (PCCNA). Deze Noord-Amerikaanse organisatie staat aan het hoofd van wel 480.000 pinksterkerken in Noord Amerika met bijna 90 miljoen leden wereldwijd. Ook zij hebben, net als de Afrikaanse RCCG, als hoofddoel het verspreiden van het evangelie over de hele wereld. Op hun website zie je dat er ontzettend veel conferenties worden georganiseerd ter bevordering van de verspreiding van het geloof. Ook brengen vele pinkstergemeenten eigen tijdschriften uit en hebben ze eigen boekenwinkels. Een manier waarop de PCCNA het geloof probeert te verspreiden, is door hun geloof te koppelen aan instanties die van grote invloed zijn op iemands leven. Voorbeelden zijn pinkster gemeenten die scholen en ziekenhuizen onder hun hoede nemen. Een ander voorbeeld is dat d e PCCNA voor een bepaald extra bedrag een levensverzekering belooft voor ieder nieuw lid dat zich aanmeldt. Op deze manier hebben de gemeenten grip op essentiële dingen in het leven. Amerikaanse pinkstergemeenschappen zijn vaak ontzettend goed georganiseerd. De organisatie van een pinkstergemeente bestaat uit verschillende comités, verdeeld over mannen, vrouwen en jongeren. Op deze manier probeert de pinkstergemeenschap om zo universeel mogelijk te zijn.

Vind je het interessant om een pinksterorganisatie nader te bestuderen? Kijk dan eens op deze site: http://www.worldwidepf.com . Voor je profielwerkstuk kun je de organisatie van een pinkstergemeente onder de loep nemen voor vakken als economie en M&O. Op welke gebieden proberen pinksterkerken hun invloed veilig te stellen en hoe doen zij dit? Zo zie je dat het bespreken van een geloof niet alleen binnen het vak godsdienst hoeft!

Terug naar: De veroveringszucht van de Pinksterbeweging

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 12:09