Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntFilosofie

Scepticisme

Zekere kennis bestaat niet!

Doubt
Doubt

We denken van alles zeker te weten. Bijvoorbeeld dat de wereld die we om ons heen zien echt bestaat, dat de zon morgen weer op komt en dat onze morele overtuigingen, zoals dat doden verkeerd is, waar zijn. Maar wat nou als blijkt dat de menselijke geest van nature onbekwaam is om iets met zekerheid te weten? Dan zijn alle dingen waar we zeker van denken te zijn opeens niet meer zonder twijfel. Dit is de denkwijze van de filosofische stroming die we scepticisme noemen.

Durf jij het aan om aan je vaste overtuigingen te twijfelen en te zien wat er van je zekere kennis overblijft? Denk dan eens na over een profielwerkstuk over scepticisme.

Scepticisme in de Oudheid

Plato presenteert de volgende puzzel: Socrates wordt door het orakel van Delphi de meest wijze man genoemd maar Socrates zelf zegt dat hij niks weet. Zowel Socrates als het orakel van Delphi hebben gelijk. Hoe kan dat?

Lijkt het je leuk deze paradox op te lossen denk dan eens aan een profielwerkstuk over Scepticisme in de Oudheid.

Modern Scepticisme

Hoe weet je zeker dat wat je om je heen ziet echt is? We gaan ervanuit dat de huizen, bomen en mensen die we om ons heen zien echt bestaan. Maar stel nou dat je zintuigen worden bedrogen door een boze demon die ervoor zorgt dat je je alleen maar inbeeldt dat de dingen om je heen echt zijn, maar in feite bestaan ze helemaal niet. Kun je met zekerheid zeggen dat dit niet het geval is?

Durf jij je te wagen aan deze fundamentele twijfels en te kijken naar welke zekere kennis je overhoudt na rigoureus scepticisme? Denk dan eens aan een profielwerkstuk over Modern Scepticisme.

Moreel Scepticisme

Veel mensen denken dat doden slecht is en liefdadigheid goed. Maar hoe weten we dat eigenlijk zo zeker? Wat maakt dan dat het doden van iemand slecht is? Sommige filosofen zeggen dat het een moreel feit is dat in de wereld bestaat. Maar hoe zien die morele feiten er uit? Stel nou dat deze morele feiten een illusie zijn, wat betekent dat voor onze overtuigingen over goed en kwaad en juist en verkeerd? Wat blijft er over van moraliteit zodra we gaan twijfelen aan de zekerheid van onze morele kennis?

Ben jij geïnteresseerd in ethiek en scepticisme? Denk dan eens na over een profielwerkstuk over Moreel Scepticisme.

Lijkt het je leuk om meer te weten over scepticisme? In het voorjaar gaat de webklas wijsbegeerte met het thema scepticisme van start. In deze vier weken durende klas krijg je elke week filosofische teksten met opdrachten rondom het thema scepticisme en sluit je de klas af met het schrijven van je eigen filosofische essay!

Meer weten over de studie Wijsbegeerte? Kom eens naar de voorlichtingsdagen van de faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen of neem een kijkje in de brochure.

Of bekijk de studie Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:18