Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntFilosofie

Interessante links

Op de website van het filosofiemagazine vind je onder andere online-artikelen, een uitgebreide database, een agenda met filosofische activiteiten (zoals lezingen, maar ook radio- en tv-programma's) een discussieforum en een vragenforum. Binnenkort wordt de website filosofie.nl aan deze website gekoppeld.

Over Spinoza, met online teksten.

Op deze site vind je twee pagina's met links naar websites over filosofie.

Laatst gewijzigd:03 januari 2018 16:51