Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntFilosofie

Denken over emoties

Filosofie van emoties

Wat is een emotie precies? Is het iets dat je gewoonweg overkomt of speelt het bewustzijn een belangrijke rol in het ontstaan ervan? Zijn onze emoties bepaald door de cultuur waarin we leven of juist niet?

Wil je graag een profielwerkstuk schrijven over filosofie van de emotie? Hier vind je achtergrondinformatie en ideeën om zelf een profielwerkstuk over emoties te maken. Een goed beginpunt is de eindexamenbundel: “Denkbewegingen, filosofie van de emoties”. Maar ook als je daar al bekend mee bent dan kun je verder klikken naar aanvullende informatie.

Hieronder vind je korte informatie over de eindexamenbundel. Je kunt verder klikken naar de onderwerpen die jou leuk lijken. Als je vragen hebt, of meer informatie wilt, mail dan gerust naar: alfasteunpunt@rug.nl

Filosofie en Emoties

Meestal worden filosofie en emotie juist niet met elkaar geassocieerd. Filosofen beschouwen emoties als irrationeel en stellen dat de filosofie zich juist met rationeel denken zou moeten bezighouden. Maar er zijn filosofen die zich wel bezig houden met emoties. Er zijn verschillende benaderingen waar je je pws over zou kunnen schrijven. Hieronder hebben we een lijst van mogelijke onderwerpen. Ben je geïnteresseerd in emoties en wil je graag over filosofie je pws schrijven, lees hieronder dan verder!

Mogelijke onderwerpen

  • Filosofische theorieën over emoties: Zijn emoties puur lichamelijke gewaarwordingen? Overkomen ze ons simpelweg of kunnen we onze emoties actief beïnvloeden? Dit is een interessant onderwerp voor je profielwerkstuk.
  • Spinoza over emoties: Het lijkt misschien saai om je te verdiepen in een filosoof uit de 17eeeuw, maar Spinoza heeft best spannende dingen over emoties geschreven. In het derde deel van zijn Ethica schrijft hij uitgebreid over de liefde. Over mannen die helemaal opgaan in hun liefde voor een vrouw schrijft hij bijvoorbeeld: “Een dwaas acht men hartstochtelijke minnaars die dag en nacht alleen van een liefje of een hoertje dromen, want zij wekken gewoonlijk onze lachlust op”.
  • Emoties en ethiek, Martha Nussbaum: Martha Nussbaum is een hedendaagse filosofe. Haar boeken zijn toegankelijk en een groot deel ervan is vertaald naar het Nederlands. Haar theorie is een goed uitgangspunt voor een profielwerkstuk over emotie. Eén van de thema’s die de filosofe Martha Nussbaum behandelt, is het thema van ‘het goede leven’. Dit gaat over de keuzes en het levensplan dat mensen zouden moeten najagen om een goed en zinvol leven te leiden. Volgens Nussbaum zijn emoties onmisbaar voor een reflectie op het goede leven.

Houd je van kritisch denken en ga je een discussie niet uit de weg? Dan is de studie Wijsbegeerte misschien iets voor jou. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op de website van Wijsbegeerte in Groningen, kom naar de open dag, of volg onze webklas!

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:27