Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntReligie en Conflict

Voor wie is dit project?

Het materiaal is geschikt voor VWO-bovenbouwleerlingen. De thematiek sluit aan bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, levensbeschouwing/godsdienst, maatschappijleer of (klassieke) talen. Dit project vraagt om actieve participatie van de leerling. De leerling wordt uitgenodigd om voorbij clichés te kijken en leert dat er binnen het onderwerp ‘Religie en conflict’ niet één waarheid is. De leerling leert om conflictsituaties en hun relatie tot religie in een breder perspectief te plaatsen en deze te begrijpen, analyseren en bediscussiëren. Ook leren ze kritisch te kijken naar de termen die ze gebruiken en onderzoeken ze vanuit verschillende invalshoeken de wisselwerking tussen religie en cultuur. Het project bevat onderdelen die uitermate geschikt zijn voor plusklassen of excellente leerlingen en kan gebruikt worden om te differentiëren.

Laatst gewijzigd:15 september 2015 14:40