Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntReligie en Conflict

Waarom dit project?

Religie is een maatschappelijke factor van betekenis in de hedendaagse samenleving. Het is onlosmakelijk verbonden met cultuur: het is gekoppeld aan mensen, identiteit, en emoties. Tegelijkertijd is religie een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Onbevooroordeelde kennis van religie is echter aan het afnemen. Omdat migratie en globalisering steeds belangrijker worden, is er behoefte aan meer begrip voor en onafhankelijke kennis van religieuze gewoonten en ideeën. In de multiculturele samenleving is het nuttig om leerlingen in contact te brengen met verschillende wereldvisies en inzicht te geven in de wisselwerking tussen religie en de maatschappij. Door zulke inzichten wordt de sociale ontwikkeling van de leerling vergroot.

Wat leren de leerlingen?

Na dit scholierenproject begrijpt de leerling beter wat de invloed van religie op de maatschappij en individuen is. Het leert de leerling om niet te snel te oordelen, te discussiëren en kritisch te reflecteren om tot conclusies te komen. Bovendien is een brede cultuuroverdracht, en kennis van verschillende tradities en moraal, van belang voor jongeren. Deze cultuuroverdracht bevordert zelfreflectie en bereidt de leerling tegelijkertijd voor op het functioneren in een multiculturele samenleving. Dit symposium reikt leerlingen kennis en vaardigheden aan en zorgt dat ze met anderen de dialoog aan kunnen gaan over maatschappelijke ontwikkelingen.

Laatst gewijzigd:15 september 2015 14:07