Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntInformatie voor docenten

Informatie voor alfadocenten

Profielwerkstukken
Hulp bij profielwerkstuk

Het Alfasteunpunt kan erg nuttig zijn voor scholieren en hun profielwerkstuk. Vaak raken scholieren in de war als ze een profielwerkstuk moeten schrijven; het is immers iets wat ze nog nooit hebben gedaan. De medewerkers van het Alfasteunpunt beantwoorden vragen van scholieren en proberen het beste uit de scholier te halen: hoe maak je een goede onderzoeksvraag, waar haal je goede bronnen vandaan. Ook schrijven de medewerkers van het Alfasteunpunt nieuwe onderwerpen op deze website die scholieren kunnen gebruiken als inspiratie voor hun eigen profielwerkstuk. Tot slot reiken we, als extra motivatie, elk jaar een prijs uit voor het beste profielwerkstuk.

Onderzoeksdagen

Elk jaar organiseren het Alfa-, Bèta- en Gammasteunpunt onderzoeksdagen voor middelbare scholieren. Tijdens deze dagen ontdekken leerlingen wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt: ze krijgen lezingen over onderzoek en brengen een bezoek aan een expositie over wetenschap. Bij deze expositie kunnen ze zelf aan de slag door te brainstormen over het eerste wetenschappelijke stuk dat ze gaan schrijven: het profielwerkstuk. Enkele weken na de onderzoeksdag in Groningen komt ons speciale profielwerkstukteam naar de school toe. Meer informatie...

.
.

Activiteiten voor scholieren
Scholierencolleges

Speciaal voor scholieren organiseert de Scholierenacademie bijna tien keer per jaar Scholierencolleges. De colleges geven een inhoudelijk voorproefje op de verschillende studies die de universiteit te bieden heeft. De colleges worden gegeven door hoogleraren of universitair (hoofd)docenten van de verschillende faculteiten en vinden altijd plaats op een vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur. Meer informatie...

Symposia

Er worden door het jaar heen verschillende symposia georganiseerd. Deze symposia duren één dag en geven een kijkje in de keuken van de opleiding waar het symposium over gaat.

Filmmiddagen

Het Alfa- en Gammasteunpunt organiseren verschillende filmmiddagen. Op deze middagen volgen scholieren voorafgaand aan de film één of twee colleges met hetzelfde thema als de film. Meer informatie...

Webklassen

Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in Nestor (een elektronische leeromgeving) voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Scholieren kunnen in zo'n cursus in 10 studielasturen kennismaken met een wetenschappelijke studie aan de RUG door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren. Meer informatie...

Activiteiten voor excellente scholieren

Sommige scholieren willen graag wat extra uitdaging hebben naast hun normale activiteiten. De Scholierenacademie van de RUG biedt alle leerlingen graag de mogelijkheid inhoudelijk kennis te maken met onze studies. Ook excellente leerlingen helpen wij graag met hun talentontwikkeling. Meer informatie...

Bij u op school
Gastlessen

Verschillende masterstudenten geven gastlessen over hun scriptie op middelbare scholen? Meer informatie? alfasteunpunt@rug.nl.

Wetenschapsdate

Wil je naast het reguliere lesprogramma je leerlingen uitdagen met een verrassend college? Nodig eens een wetenschapper uit! Meer informatie...

Nascholingen voor docenten

Op het gebied van nascholing doen we veel verschillende dingen. Meer informatie...

Laatst gewijzigd:24 januari 2018 14:16