Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpunt

Alfasteunpunt

Wat is geesteswetenschap? Met welk onderzoek houden onze wetenschappers zich bezig? Hoe ziet het onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen eruit? Het Alfasteunpunt verzorgt inhoudelijke aansluitingsactiviteiten tussen het voortgezet onderwijs en de Rijksuniversiteit Groningen op het terrein van de geesteswetenschappen. We beantwoorden vragen van scholieren, ondersteunen bij profielwerkstukken en onderhouden nauw contact met middelbare-schooldocenten. Het Alfasteunpunt vormt samen met het Gamma- en het Bètasteunpunt de kern van de Scholierenacademie. Heb je een vraag voor ons? Mail dan naar alfasteunpunt@rug.nl.