Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsVoor oudersPraktische informatie

Studiefinanciering

Uw kind kan, via het studievoorschot (ook wel sociaal leenstelsel genoemd), geld lenen om een studie te bekostigen. Ook is er de mogelijkheid een aanvullende beurs aan te vragen en de ov-chipkaart te gebruiken. Studiefinanciering kan aangevraagd worden bij DUO.

Studievoorschot

Uw kind kan per maand maximaal circa € 1.016,- studievoorschot lenen. Dit is inclusief eventuele aanvullende beurs van maximaal € 378,-. Uw kind bepaalt zelf hoeveel hij/zij leent voor levensonderhoud en collegegeld. Het recht op een aanvullende beurs hangt af van het inkomen van de ouders. De aanvullende beurs is in eerste instantie ook een lening en wordt een gift als uw kind binnen tien jaar een diploma haalt. De verplichte aflosfase is 35 jaar.

Aanvraag studiefinanciering en Studenten OV-chipkaart

Aanvraag van het studievoorschot kan via de website van DUO-IBG. Als uw kind studiefinanciering krijgt, ontvangt hij/zij van de DUO bericht over de Studenten OV-chipkaart. Met deze kaart kun je reizen met al het openbaar vervoer, waarbij uw kind kan kiezen tussen een week- en een weekendkaart.

Meer informatie of vragen?

Kijk op de website van DUO voor meer informatie over het Studievoorschot Hoger Onderwijs.

Prestatiebeurs (huidige bachelor- en masterstudenten)

Studenten die voor 1 september 2015 zijn begonnen met hun studie kunnen hun bachelor of master afmaken met de basisbeurs. Als uw kind echter aan een (nieuwe) bachelor of master begint, moet hij/zij lenen. De studiefinanciering die huidige studenten krijgen voor een studie, is in eerste instantie een lening. De lening wordt omgezet in een gift wanneer uw kind binnen tien jaar na aanvang van de studiefinanciering een diploma heeft gehaald. De studiefinanciering die uw kind na de officiële cursusduur ontvangt, is en blijft altijd een lening. Heeft uw kind binnen tien jaar een masteropleiding afgerond dan vindt automatisch omzetting plaats van de prestatiebeurs in een gift. Deze gift geldt over de gehele opleidingsduur (vier, vijf of zes jaren). Haalt uw kind alleen een bachelordiploma binnen tien jaar, dan worden drie jaren prestatiebeurs omgezet in een gift.

Meer informatie over het huidige stelsel voor studiefinanciering, voor studenten begonnen voor 1 september 2015.

Meer informatie:

DUO voor ouders

Laatst gewijzigd:05 december 2017 14:12