Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Studiekeuze en voorlichting

Kies ik voor hbo of wo?

Met een vwo-diploma op zak kun je kiezen tussen het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de twee soorten onderwijs vind je hieronder. Het beste beeld krijg je echter door het onderwijs zelf te ervaren, bijvoorbeeld door open dagen te bezoeken, te praten met studenten of mee te doen aan proefstudeerdagen. Zo kom je erachter welke studieroute het beste bij je past!

Verschillen tussen hbo en wo

Inhoud van de opleiding
wo (universiteit)
hbo

Je leert theoretische kennis te doorgronden en zelf kennis te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op het analytisch en kritisch leren denken.

Je zet (bestaande) kennis om in praktijkgerichte oplossingen die je direct leert toepassen in de praktijk.

Duur van de opleiding
wo (universiteit)
hbo

Een wo-bachelor duurt 3 jaar. Over het algemeen volg je na een wo-bachelor nog een 1- of 2-jarige master voordat je begint met werken.

Een hbo-bachelor duurt 4 jaar. Met een vwo-diploma is het mogelijk om sommige hbo-bachelors in 3 jaar te doen. Met je bachelordiploma kun je de arbeidsmarkt op of nog een master gaan volgen.

Contacturen
wo (universiteit)
hbo

Minder (verplichte) contacturen, maar dit is wel erg afhankelijk van de studie.

Er zijn relatief meer (verplichte) contacturen.

Lesvormen
wo (universiteit)
hbo

Vaak hoorcolleges in grote groepen, maar daarnaast ook kleinschalige werkcolleges of practica.

Veel lessen en practica in kleinere groepen, soms ook grotere hoorcolleges.

Zelfstandigheid
wo (universiteit)
hbo

Zelfstudie staat centraal. Er zijn ook groepsopdrachten, maar minder dan in het hbo.

Samenwerken staat centraal: je werkt vaak in een projectgroep met medestudenten. Er is ook zelfstudie, maar minder dan in het wo.

Medestudenten
wo (universiteiten)
hbo

Het onderwijs vindt in wisselende groepen plaats, dus je ontmoet steeds andere studiegenoten.

Je zit vaak in dezelfde klas gedurende een heel blok of een heel studiejaar.

Onderwijstempo
wo (universiteiten)
hbo

Sneller leerproces: er wordt veel stof behandeld in kortere tijd en niet alles komt aan bod tijdens de colleges.

Er wordt langer bij een onderwerp stilgestaan in de lessen. Veel lesstof die getoetst wordt, wordt met je besproken.

Stage
wo (universiteit)
hbo

Een stage is vaak mogelijk, maar niet verplicht.

Je volgt één of meerdere verplichte stages.

Flowchart

Onderstaande flowchart geeft weer wat de mogelijkheden zijn met je vwo-diploma.

decoratieve afbeelding
Flowchart mogelijkheden met een vwo-diploma.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:28 september 2023 14:36