Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Studiekeuze en voorlichting Voor ouders

Opleidingen

Bachelor

Een universitaire studie bestaat uit de bachelor (Ba) en de master (Ma). De bachelorfase duurt voor alle studies drie jaar. Centraal in die periode staan academische vorming, kritisch leren denken, het zich eigen maken van vaardigheden en het doorgronden van een eigen vakgebied. Uw kind zal merken dat er aan de Rijksuniversiteit Groningen veel gelegenheid is om te onderzoeken wat hem of haar het meeste boeit. Zo zijn er studierichtingen die werken met een systeem van majors en minors. Een major is de basis van de opleiding en een minor een samenhangend pakket aan bijvakken, binnen of buiten de eigen studierichting. De meeste opleidingen bieden vrije keuzeruimte aan in het derde jaar, de minor. De student kan een samenhangend pakket van vakken kiezen, dat verdiepend kan zijn, maar ook verbredend, dus buiten het eigen vakgebied. Daarnaast bieden sommige opleidingen hier de ruimte om een stage te doen of naar het buitenland te gaan.

Hier kunt u een volledige lijst van onze bachelors vinden.

Master

Het bachelordiploma is een volwaardig diploma. In principe is het mogelijk om met dat diploma werk te zoeken. Toch wordt een universitaire opleiding in Nederland over het algemeen pas als ‘compleet’ gezien, als daarna nog een masterdiploma is behaald. Het bachelordiploma geeft toegang tot verschillende masteropleidingen. Welke dat zijn, is afhankelijk van de studierichting. De masterfase is meestal een fase waarin een student zich verder in zijn vakgebied specialiseert. De student kan zijn master in Groningen volgen, maar ook kiezen voor een master elders in Nederland of Europa. Ruim 80 procent van de Nederlandse universitaire studenten studeert door voor een masterdiploma.

Hier kunt u een volledige lijst van onze masters vinden.

Uitblinken mag!
Uitblinken mag!

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:26 oktober 2023 10:37