Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Studiekeuze en voorlichting Voor ouders

Praktische informatie

Geldzaken

Collegegeld, boeken, studiematerialen, kosten voor levensonderhoud, verzekeringen en misschien een kamer. Wat zou dat uw studerende kind gaan kosten? Op hoeveel studiefinanciering kan een student rekenen en in hoeverre dekt dat de uitgaven? En wat moet uw kind later terugbetalen van de studiefinanciering?

We kunnen niet precies aangeven hoeveel geld uw kind straks nodig zal hebben. Als uw kind op kamers gaat wonen, zijn de kosten voor levensonderhoud bijvoorbeeld hoger dan wanneer hij of zij thuis blijft wonen. Verder hangen de kosten af van het uitgavenpatroon (vakantie, uitgaan, hobby’s, sport) en de hoogte van de eventuele kamerhuur.

Waarschijnlijk kunt u het beste met uw kind om de tafel gaan zitten om een beeld te krijgen van het budget dat nodig is. Ga samen na welke kostenposten in de situatie van uw kind relevant zijn. Denk aan huisvesting, boodschappen, studieboeken en dictaten, vervoer, ontspanning, uitgaan en sport, kleding, een zorg-, inboedel- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Per kostenpost gaat u samen na hoe hoog de uitgaven maandelijks waarschijnlijk zijn. De website van het NIBUD kan hierbij behulpzaam zijn.

Collegegeld

Hoe hoog het collegegeld is, kunt u vinden op de pagina's over Collegegeldtarieven. Uw kind moet rekening houden met deze maandelijkse kostenpost. Daarvoor kan collegegeldkrediet worden aangevraagd bij de DUO.

Studiefinanciering

Studenten hebben recht op een basisbeurs, een maandelijks bedrag afhankelijk van de woonsituatie van de student: uitwonend (op kamers) of thuiswonend. De basisbeurs is een prestatiebeurs, wat betekent dat het bedrag wordt omgezet in een gift, mits de student binnen 10 jaar een diploma behaalt. Als dit niet lukt, moet het volledige bedrag worden terugbetaald.

Naast de basisbeurs kunnen studenten bijlenen. Deze lening kan elke maand aangepast worden. Daarnaast kunnen studenten met minder draagkrachtige ouders een aanvullende beurs krijgen. De aanvullende beurs is in eerste instantie een lening die wordt omgezet in een gift als het diploma binnen 10 jaar is behaald. Ook hebben studenten recht op het studentenreisproduct: daarmee reizen studenten naar keuze door de week of in het weekend gratis met het openbaar vervoer.

Aanvragen van studiefinanciering en het studentenreisproduct kan via de website van DUO


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:14 november 2023 16:31