Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Studiekeuze en voorlichting Voor ouders

Praktische informatie

Geldzaken

Collegegeld, boeken, studiematerialen, kosten voor levensonderhoud, verzekeringen en misschien een kamer. Wat zou dat uw studerende zoon of dochter gaan kosten? Op hoeveel studiefinanciering kan een student rekenen en in hoeverre dekt dat de uitgaven? En wat moet uw zoon of dochter later terugbetalen van de studiefinanciering?

We kunnen niet precies aangeven hoeveel geld uw zoon of dochter straks nodig zal hebben. Als uw zoon op dochter op kamers gaat wonen, zijn de kosten voor levensonderhoud bijvoorbeeld hoger dan wanneer hij of zij thuis blijft wonen. Verder hangen de kosten af van het uitgavenpatroon (vakantie, uitgaan, hobby’s, sport) en de hoogte van de eventuele kamerhuur.

Waarschijnlijk kunt u het beste met uw zoon of dochter om de tafel gaan zitten om een beeld te krijgen van het budget dat nodig is. Ga samen na welke kostenposten in de situatie van uw kind relevant zijn. Denk aan huisvesting, boodschappen, studieboeken en dictaten, vervoer, ontspanning, uitgaan en sport, kleding, een zorg-, inboedel- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Per kostenpost gaat u samen na hoe hoog de uitgaven maandelijks waarschijnlijk zijn. De website van het NIBUD kan hierbij behulpzaam zijn.

Collegegeld

Hoe hoog het collegegeld is, kunt u vinden op de pagina's over Collegegeldtarieven. Uw zoon of dochter moet rekening houden met deze maandelijkse kostenpost. Daarvoor kan collegegeldkrediet worden aangevraagd bij de DUO.

Studiefinanciering

Uw kind kan, via het studievoorschot (ook wel sociaal leenstelsel genoemd), geld lenen om een studie te bekostigen. Ook is er de mogelijkheid een aanvullende beurs aan te vragen en de ov-chipkaart te gebruiken. Studiefinanciering kan aangevraagd worden bij DUO.

Studievoorschot

Uw kind kan per maand maximaal circa € 1.016,- studievoorschot lenen. Dit is inclusief eventuele aanvullende beurs van maximaal € 378,-. Uw kind bepaalt zelf hoeveel hij/zij leent voor levensonderhoud en collegegeld. Het recht op een aanvullende beurs hangt af van het inkomen van de ouders. De aanvullende beurs is in eerste instantie ook een lening en wordt een gift als uw kind binnen tien jaar een diploma haalt. De verplichte aflosfase is 35 jaar.

Aanvraag studiefinanciering en Studenten OV-chipkaart

Aanvraag van het studievoorschot kan via de website van DUO-IBG. Als uw kind studiefinanciering krijgt, ontvangt hij/zij van de DUO bericht over de Studenten OV-chipkaart. Met deze kaart kun je reizen met al het openbaar vervoer, waarbij uw kind kan kiezen tussen een week- en een weekendkaart.

Meer informatie of vragen?

Kijk op de website van DUO voor meer informatie over het Studievoorschot Hoger Onderwijs.

Prestatiebeurs (huidige bachelor- en masterstudenten)

Studenten die voor 1 september 2015 zijn begonnen met hun studie kunnen hun bachelor of master afmaken met de basisbeurs. Als uw kind echter aan een (nieuwe) bachelor of master begint, moet hij/zij lenen. De studiefinanciering die huidige studenten krijgen voor een studie, is in eerste instantie een lening. De lening wordt omgezet in een gift wanneer uw kind binnen tien jaar na aanvang van de studiefinanciering een diploma heeft gehaald. De studiefinanciering die uw kind na de officiële cursusduur ontvangt, is en blijft altijd een lening. Heeft uw kind binnen tien jaar een masteropleiding afgerond dan vindt automatisch omzetting plaats van de prestatiebeurs in een gift. Deze gift geldt over de gehele opleidingsduur (vier, vijf of zes jaren). Haalt uw kind alleen een bachelordiploma binnen tien jaar, dan worden drie jaren prestatiebeurs omgezet in een gift.

Meer informatie over het huidige stelsel voor studiefinanciering, voor studenten begonnen voor 1 september 2015.

Meer informatie:

DUO voor ouders


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:16 oktober 2020 11:05