Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsVoor oudersPraktische informatie

Geldzaken

Collegegeld, boeken, studiematerialen, kosten voor levensonderhoud, verzekeringen en misschien een kamer. Wat zou dat uw studerende zoon of dochter gaan kosten? Op hoeveel studiefinanciering kan een student rekenen en in hoeverre dekt dat de uitgaven? En wat moet uw zoon of dochter later terugbetalen van de studiefinanciering?

We kunnen niet precies aangeven hoeveel geld uw zoon of dochter straks nodig zal hebben. Als uw zoon op dochter op kamers gaat wonen, zijn de kosten voor levensonderhoud bijvoorbeeld hoger dan wanneer hij of zij thuis blijft wonen. Verder hangen de kosten af van het uitgavenpatroon (vakantie, uitgaan, hobby’s, sport) en de hoogte van de eventuele kamerhuur.

Waarschijnlijk kunt u het beste met uw zoon of dochter om de tafel gaan zitten om een beeld te krijgen van het budget dat nodig is. Ga samen na welke kostenposten in de situatie van uw kind relevant zijn. Denk aan huisvesting, boodschappen, studieboeken en dictaten, vervoer, ontspanning, uitgaan en sport, kleding, een zorg-, inboedel- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Per kostenpost gaat u samen na hoe hoog de uitgaven maandelijks waarschijnlijk zijn. De website van het NIBUD kan hierbij behulpzaam zijn.

Collegegeld

Hoe hoog het collegegeld is, kunt u vinden op de pagina's over Collegegeldtarieven. Uw zoon of dochter moet rekening houden met deze maandelijkse kostenpost. Daarvoor kan collegegeldkrediet worden aangevraagd bij de DUO.

Laatst gewijzigd:12 december 2017 13:46