Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOnderwijs

Educatieve Module

De RUG neemt deel aan het Experiment Educatieve Module, onderdeel van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs (staatsblad 2016, nr. 145). Inschrijving voor de educatieve module staat open voor studenten die een WO-bachelor hebben afgerond die in combinatie met een educatieve minor volgens de verwantschapstabel recht geeft op een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. De RUG biedt de educatieve module alleen aan voor die schoolvakken waarvoor zij ook de educatieve minor aanbiedt. Als je slaagt voor de educatieve module verwerf je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor een bepaald schoolvak. Met die bevoegdheid mag je les geven in het VMBO-tl (voorheen het MAVO) en in de eerste drie klassen van het HAVO/VWO.

Aanmelding

De aanmelddeadline is 15 mei. Door tijdige aanmelding kan de opleiding tijdig een stageplek organiseren. Bovendien wordt er van je verwacht dat je vóór de zomervakantie een bezoek brengt aan je stageschool voor kennismaking. De aanmelding gaat via Studielink. Je kiest eerst voor de optie: ‘start in hoger jaar: ja’. Vervolgens zijn de educatieve modules als volgt opgenomen:

  • Ba (naam opleiding) (Educatieve Module)

Toelating

De toelatingsbeschikking wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de bacheloropleiding waarbinnen de educatieve module wordt aangeboden. De lerarenopleiding coördineert de aanvraag richting opleidingen, je hoeft hier zelf geen actie in te ondernemen.

Inschrijving

De inschrijving is voor één semester, van 1 september tot 1 februari.

Betaling

Het collegegeld bedraagt €1.030,- in 2018-2019, ongeacht de inschrijfduur. Het collegegeld kan in drie termijnen worden betaald.

Uitschrijven en restitutie

Bij uitschrijving vindt geen restitutie plaats.

Afronding module en certificaat

De Examencommissie van de Lerarenopleidingen stelt vast wanneer de educatieve module succesvol is afgerond. Vervolgens reikt de Examencommissie het certificaat uit. Dit certificaat toont aan dat de beperkte tweedegraads lesbevoegdheid is behaald.

OER

De OER-bepalingen die betrekking hebben op de educatieve minor zijn ook van toepassing op de educatieve module.

Contactpersoon lerarenopleiding:

Annemarie Arends (a.m.f.a.arends@rug.nl, 050 - 363 7966)

Laatst gewijzigd:11 december 2018 13:51