Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOnderwijs

Leraar worden

Bij de Lerarenopleiding leiden we je op tot docent in het voortgezet onderwijs voor een eerstegraadsbevoegdheid in een bepaald schoolvak. Dat kan in één jaar na je WO-master of in twee jaar na je WO-bachelor. Een bevoegdheid beperkt tweedegraads is ook mogelijk, volg dan tijdens je bachelor een Educatieve Minor en ervaar of het onderwijs iets voor je is. In alle gevallen begin je met de Basiscursus (BCL) en een stage.

Lees ter oriëntatie:
De Opleiding in Vogelvlucht over de opzet van het onderwijstraject.

Zie ook:
Masters in het VO en de financiële regelingen van DUO om leraar te worden.

gastcollege onderwijskunde
gastcollege onderwijskunde

Beschik je al over relevante onderwijservaring of volg je liever een aangepast programma, kijk dan bij Maatwerk.

Schakeltraject
Tweedegraders * die een eerstegraadsbevoegdheid willen behalen, hebben verschillende mogelijkheden:

Eerstegraadsbevoegd voor havo-vwo
Op twee manieren kun je de opleiding volgen, afhankelijk van het moment waarop je instroomt:

  • je behaalt bij de NHL een (eerstegraads) hbo-master
  • je doet bij de RUG een wo-bachelor via een schakeltraject en stroomt door naar een master - informeer bij de studieadviseurs

* je komt waarschijnlijk voor 30 EC vrijstelling in aanmerking - via de Examencommissie van de Lerarenopleiding.

Afstuderen
Het masterexamen vormt het eindpunt van je opleidingstraject, als alle studieonderdelen positief zijn afgerond. De organisatie hiervan ligt bij de faculteit waar je staat ingeschreven. Daar krijg je ook je bul met de eerstegraadsbevoegdheid. Kijk op: 'Hoe zit het'?

Laatst gewijzigd:25 augustus 2017 13:13
printView this page in: English