Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenammasteunpunt

ammasteunpunt

Het Gammasteunpunt zorgt voor een zo goed mogelijke aansluiting tussen het VWO en WO, met name de faculteiten Ruimtelijke Wetenschappen, Economie & Bedrijfskunde, Gedrags- & Maatschappijwetenschappen en Rechtsgeleerdheid. Deze aansluiting komt tot stand door verschillende activiteiten voor scholieren van middelbare scholen, zoals diverse lezingen, de Gamma Masterclass, de uitreiking van de Jan Penprijs voor beste profielwerkstuk en onderzoeksdagen over wetenschap.

Elk van deze activiteiten is gericht op een speciale doelgroep. Inhoud, niveau en informatie zijn hier dan ook op aangepast. De activiteiten worden grotendeels georganiseerd door student-assistenten van de verschillende studies, die, doordat ze zelf studeren, veel inside informatie kunnen geven.

Tot ziens bij het Gammasteunpunt!