Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Philosophy
Header image Filosofie

Filosofie

Hou je van kritisch redeneren? Sta je open voor verschillende manieren van denken? Wil je bezig zijn met maatschappelijke en wetenschappelijke vragen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Als filosofiestudent stel je vragen waar anderen genoegen nemen met antwoorden. Zo draag je bij aan de verheldering en oplossing van problemen in de wetenschap en de samenleving.

Je deinst er niet voor terug om over abstracte vragen na te denken. Je bent kritisch en houdt niet van zweverigheid. Je wilt een gestructureerd overzicht van de filosofie, maar wilt niet alles voorgekauwd krijgen. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke en wetenschappelijke vragen. Je bent gefascineerd door de verschillende denkwijzen die mensen er in de loop van de tijd op na hielden. Meer informatie is te vinden in de studiegids 2023-2024 (pag. 37).

Meld je aan voor de Bachelor Open Dag van 2 februari 2024 of doen mee aan een filosofie webklas in het voorjaar van 2024.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Filosofie
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56081
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Wijsbegeerte
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Deze opleiding kreeg het Kwaliteitszegel Topopleiding van de Keuzegids 2018. Sinds het ontstaan van de Keuzegids en de Beste Studies-ranglijst van Elsevier wordt Filosofie in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 14 jaar tijd stonden we 12x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten.

De 2 overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

Programma

In het eerste jaar krijg je een overzicht van de geschiedenis van de filosofie en maak je kennis met verschillende wijsgerige disciplines: ethiek, kennistheorie en wetenschapsfilosofie, sociale en politieke filosofie, logica en argumentatietheorie.

De vakken zijn inleidend. Bij de colleges geschiedenis van de filosofie lees je de teksten van de grote namen uit de filosofie: van Plato tot en met Derrida. Bij de cursus Ethiek krijg je een overzicht van alle belangrijkste morele theorieën: deugdenleer, utilitarisme, deontologie en contracttheorie. Bij het vak Logica en argumentatietheorie leer je sluitende redeneringen te maken en drogredenen in discussies te doorzien. Sociale en politieke filosofie biedt een overzicht over alle belangrijke thema's in de geschiedenis van het denken over de politiek en de maatschappij. Bij het vak Ken- en wetenschapsleer draait het om de vraag wat kennis is en wat kennis wetenschappelijk maakt.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Ethiek (7.5 EC)
Geschiedenis van de Filosofie: Oudheid t/m 20e eeuw (30 EC)
Logica en argumentatietheorie (7.5 EC)
Sociale en Politieke Filosofie (7.5 EC)
Ken- en wetenschapsleer (7.5 EC)

In het tweede verdiep je je kennis van de wijsbegeerte. De vakken die je volgt zijn dan minder inleidend van aard. Je volgt bijvoorbeeld nu niet een algemeen overzichtscollege over de filosofie van de Griekse oudheid en middeleeuwen, maar alleen een college over Aristotelisme. Bij argumentatiefilosofie analyseer je argumentatieschema's en paradoxen. En bij Sociale en politieke filosofie 2 staat het begrijpen van hedendaagse politieke theorie centraal.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Geschiedenis van de Filosofie: Taal en werkelijkheid (7 EC)
Philosophy of Mind: Lichaam, brein, geest (7 EC)
Mondelinge filosofische vaardigheden (2 EC)
Ethiek 2: Morele verantwoordelijkheid (7 EC)
Geschiedenis van de filosofie: Hermeneutiek (7 EC)
Logica en kenleer (7 EC)
Meta-ethiek (7 EC)
Buiten de muren (2 EC)
Ken- en wetenschapsleer 2 (7 EC)
Sociale en politieke filosofie 2 (7 EC)

Het derde jaar staat in het teken van keuzes: je mag een minor kiezen (30 ECTS) waarbij je je verdiept in een ander vakgebied. De RUG biedt een aantal minoren aan, maar je mag ook zelf een minorpakket samenstellen. Daarnaast kan je vier vakken filosofie kiezen binnen de richtingen Theoretische Filosofie, Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, of Geschiedenis van de filosofie. Je sluit de bachelor af met een scriptie over een door jezelf geformuleerde onderzoeksvraag.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Minor (30 EC)
Bachelorscriptiecursus en -scriptie (10 EC)
Keuzevakken (20 EC, facultatief)

Studielast

Gemiddeld 40 uur college en zelfstudie per week

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Ben jij een talentvolle student en zoek je graag een extra uitdaging? Dan kun je in aanmerking komen voor een plaats in het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Honours College is een extra programma van 30 ECTS dat je naast de bacheloropleiding volgt en waarvoor je geen extra collegegeld hoeft te betalen. Het programma duurt twee en een half jaar, waarin verdieping en verbreding centraal staan.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Studeren in het buitenland kan een zeer waardevolle ervaring zijn: je leert een andere cultuur kennen, je verbetert je talenkennis en je leert meer zelfstandig te zijn. Het is mogelijk om als bachelorstudent wijsbegeerte naar het buitenland te gaan. Het derde jaar van de opleiding is daarvoor geschikt. Het is raadzaam om hierover tijdig afspraken te maken met de opleiding in verband met de aanmeldingsdeadlines voor uitwisselingsprogramma's en de organisatie van het buitenlandverblijf.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  Een hbo-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 niet meer automatisch toegang tot opleidingen aan de RUG. De opleiding Wijsbegeerte stelt echter geen aanvullende eisen aan studenten die met een hbo-propedeuse willen instromen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is optioneel.
  • Vooraf thuis bestuderen van lesstof.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Een praktijkopdracht.
  • Een feedback gesprek.

Toelichting

Zie voor meer informatie over de matching: https://www.rug.nl/filosofie/education/prospective/matching

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202401 september 2024
01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde filosoof liggen er tal van mogelijkheden open. Je blijkt je kans op een baan te vergroten als je in denken en doen flexibel bent en een aantal belangrijke vaardigheden beheerst. Je moet hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden, je moet problemen scherp en helder kunnen analyseren, je moet een kritische houding hebben, je moet goed kunnen communiceren, je moet je bewust zijn van de morele gevolgen van je handelingen en je moet creatief zijn.

En dat zijn nu net de vaardigheden die filosofen beheersen!

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek of als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeker aan een universiteit te worden.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek en onderwijs zijn bij de Faculteit Wijsbegeerte nauw met elkaar verweven (research-driven education). De meest recente commissie, onder leiding van prof. Timothy Williamson, noemde het Groningse filosofie-onderzoek "baanbrekend gemeten naar internationale standaarden" en beklemtoonde de grote reputatie van de Groningse filosofen "onder relevante specialisten".

Binnen drie onderzoeksgroepen wordt onderzoek gedaan op een breed palet aan filosofische subdisciplines. Onderzoek komt in vrijwel alle cursussen van het curriculum aan bod. Niet alleen vormt het filosofisch onderzoek van de docent vaak een belangrijk onderdeel van de collegestof, ook leer je zelf onder begeleiding filosofisch onderzoek te doen.

Lees meer over het onderzoek van de Faculteit Wijsbegeerte.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • Anouk Labberté (studieadviseur)
  Email: fil-study-advisor rug.nl
 • Faculty Organization (General )
  Telefoon: 050-3636161
 • 
						Testimonial van	Myrthe van den Hoed

  Ik vind het belangrijk om een open blik te houden

  – Myrthe van den Hoed
  Lees verder

  Bij filosofie vraag je altijd door, ben je altijd op zoek naar het waarom. Je hebt een open, kritische blik. Ik vind het belangrijk om dat vast te houden, in plaats van in één paradigma te blijven hangen. Een van de leukste dingen aan de studie vind ik het enthousiasme van de docenten. Ze hebben duidelijk plezier in wat ze doen en er is veel interactie.

  Het is heel fijn om in zo’n sfeer les te krijgen, je wordt er zelf ook nog enthousiaster door. Zo blijven we na de lessen vaak even zitten om stof door te nemen, of spreken we als studenten later nog eens af om het over een bepaald onderwerp te hebben. Studeren voelt dan ook niet als ‘moeten’, omdat ik dingen vanuit mijn eigen interesse doe.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van

  Juist omdat ik zo'n brede interesse heb, past filosofie zo goed bij me.

  Lees verder

  Eerst wilde ik biologie of scheikunde combineren met wijsbegeerte. Maar ik wil filosofie eigenlijk met alles combineren, dus heb ik helemaal voor filosofie gekozen. Juist omdat ik zo'n brede interesse heb, past filosofie zo goed bij me.

  Logica vind ik het leukste vak. Daar kun je echt je verstand gebruiken. Ik vind het leuk om me tijdens het lezen af te vragen wat ik eigenlijk lees. Ik merk meteen resultaat van wat ik bij logica heb geleerd: ik heb sneller en beter inzicht in de teksten die we lezen.

  Ik begin straks met het bachelor Honoursprogramma (een verdiepend en verbredend extra programma voor talentvolle en ambitieuze studenten, waarbij studenten van alle richtingen bij elkaar zitten). We zitten met vijf filosofiestudenten op een groep van 300. Ik ben heel benieuwd!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Oscar Stolk

  Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde.

  – Oscar Stolk
  Lees verder

  'Omdat ik altijd al erg geïnteresseerd was om alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om meer uitdaging te zoeken, ben ik wijsbegeerte gaan doen naast mijn studie sterrenkunde. Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde. Wijsbegeerte geeft mij inzichten waar ik in de toekomst veel baat bij zal hebben.'

  Sluiten

Studieverenigingen

STUFF

STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte.
STUFF organiseert filosofische activiteiten, zoals lezingen en debatten en ook reizen naar buitenlandse universiteiten, maar ook veel gezellige bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel in het stamcafé, (thema-)feesten, wedstrijden, enz
https://stuffgroningen.nl/
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur (fil-study-advisor rug.nl). Wat je daar bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Verder worden bachelorstudenten begeleid door een tutor en krijgen eerstejaars een ouderejaars als studentmentor.

Aansluitende master programma's