Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatie

Commissie Research Strategy

De Commissie Research Strategy bestaat uit de portefeuillehouders onderzoek van de faculteiten, aangevuld met de directeur NIDI en de directeur CIT. De voorzitter van de CRS is één van de portefeuillehouders. Momenteel wordt deze functie vervuld door prof.mr. dr. J.H. Jans.

De Commissie is een overlegorgaan dat in het leven is geroepen om de advisering van het College van Decanen te verdiepen en ondersteunen. Hier worden in een vroeg stadium gedachten en ideeën uitgewisseld en verkend om strategie en beleid van onderzoek in faculteiten en instelling vorm te geven. Tevens dient de commissie als informatiekanaal tussen instelling en faculteit waar het gaat om de uitvoering van onderzoek.

Samenstelling per 1 september 2017

Secretariaat

Laatst gewijzigd:01 december 2017 10:45
printView this page in: English